Зърно Акценти

Според прогноза на Conab, през 2019/20 царевичната реколта в Бразилия ще достигне 100.486 млн. тона, което е с 1.8% повече от януарската оценка и с 0.4% повече от предходния сезон.

Пшеница

- През декември 2019 износът на пшеница от Великобритания достига 96,110 тона, което е с 34.5% повече от ноември. За страни от ЕС са изнесени 34,763 тона пшеница, а за трети страни 61,328 тона, в т.ч. САЩ 53,000 тона. От началото на сезона от Великобритания са изнесени 841,414 тона пшеница, което 4.7 пъти повече от предходния сезон. През декември вносът на пшеница в страната е 116,065 тона (+200%), а от началото на сезона 551,807 тона (+54%).

- През 2020 пшеничната реколта в Бразилия ще достигне 5.347 млн. тона, което е с 3.9% повече от 2019. Площите с културата нарастват до 26.2 млн. декара (+3.37%) според данни на Conab.

- Алжир е закупил 660,000 тона пшеница като основното количество ще бъде доставено от Франция.

- На 11.02.2020 държавната компания на Египет GASC е закупила 360,000 тона пшеница както следва:

*60,000 тона румънска пшеница с цена FOB 227.90 USD/тон + фрахт 11.60 USD/тон, общо 239.50 USD/тон C&F.

*60,000 тона румънска пшеница с цена FOB 227.90 USD/тон + фрахт 11.60 USD/тон, общо 239.50 USD/тон C&F.

*60,000 тона румънска пшеница с цена FOB 227.90 USD/тон + фрахт 11.60 USD/тон, общо 239.50 USD/тон C&F.

*60,000 тона руска пшеница с цена FOB 227.80 USD/тон + фрахт 11.75 USD/тон, общо 239.55 USD/тон C&F.

*60,000 тона руска пшеница с цена FOB 227.50 USD/тон + фрахт 11.75 USD/тон, общо 239.25 USD/тон C&F.

*60,000 тона руска пшеница с цена FOB 227.50 USD/тон + фрахт 11.75 USD/тон, общо 239.25 USD/тон C&F.

- Йордания е закупила 60,000 тона мелничарска пшеница от търсените 120,000 тона при цена 224 USD/тон C&F и доставка през август.

 

Зърно

- Според прогноза на Conab, през 2019/20 царевичната реколта в Бразилия ще достигне 100.486 млн. тона, което е с 1.8% повече от януарската оценка и с 0.4% повече от предходния сезон. Първата царевична реколта ще бъде 26.058 млн. тона (-2.1% и +1.6%), а втората 73.271 млн. тона (+3.3% и +0.1%).Третата царевична реколта е без промяна от януари – 1.156 млн. тона. Износът на царевица ще бъде 34 млн. тона, което е със 17.5% по-малко от януарската оценка. Вътрешното потребление ще бъде 70.452 млн. тона (+3.4% и +8%).

- Алжир е обявил търг за покупка на 35,000 тона царевица с произволен произход и доставка в края на март.

 

Маслени култури и растителни масла

- През периода септември – декември 2019 износът на слънчогледово масло от Русия достига 1.1 млн. тона. Най-големи клиенти са Индия с ръст на покупките от +151,000 тона или общо покупки 158,000 тона, Китай +147,000 тона и 196,000 тона и Турция +66,000 тона и 174,000 тона.

- От началото на сезона от Русия са изнесени 392,000 тона слънчоглед, което е девет пъти повече от предходната година. Най-големи купувачи са били Турция 144,000 тона, България 89,000 тона, Китай 48,000 тона и Казахстан 28,000 тона.

- През 2019 доставките на палмово масло в Русия достигат 1.06 млн. тона, което е на нивото от 2018. Най-голям доставчик на продукта е Индонезия 949,000 тона, следвана от Холандия 37,000 тона и Малайзия 36,000 тона.

- Според данни на USDA, през 2019 слънчогледовата реколта в Украйна достига 16 млн. тона при 15.5 млн. тона в януарския доклад и 15.268 млн. тона през 2018/19.