USDA повиши прогнозата си за световното производство на соя през 2019/20

В своя февруарски отчет анализатори от USDA са повишили прогнозата си за соевата реколта в света през 2019/20 до 339.4 млн. тона (337.7 млн. тона в януарската оценка и 358.6 млн. тона през 2018/19).

Реколтата в Бразилия ще бъде 125 млн. тона (123 и 117), в Парагвай 9.9 млн. тона (10.2 и 8.9).

Световният износ на соя ще достигне 149.1 млн. тона (151.5 и 148.3), в т.ч. от Бразилия 77 млн. тона (76 и 74.6), САЩ 49.7 млн. тона (48.3 и 47.6) и Парагвай 5.9 млн. тона (6.2 и 4.9).

Крайните запаси от соя в света през 2019/20 ще бъдат 98.8 млн. тона (96.6 и 111.2), в т.ч. Бразилия 32.16 млн. тона (31.17 и 30.4), ЕС 1.16 млн. тона (1.06 и 1.23), Китай 21.7 млн. тона (19.7 и 19.4), САЩ 11.5 млн. тона (12.9 и 24.7).