Зърно Акценти

Според прогноза на ИКАР, през 2020 зърнената реколта в Русия ще достигне 126.7 млн. тона (119.3 – 133), в т.ч. от пшеница 79.5 млн. тона.

Последни новини

- Според данни на МЗ на Русия, през 2019 зърнената реколта в страната е била 121.2 млн. тона.

- Според прогноза на ИКАР, през 2020 зърнената реколта в Русия ще достигне 126.7 млн. тона (119.3 – 133), в т.ч. от пшеница 79.5 млн. тона. През новия сезон износът на зърно от Русия ще достигне 47.9 млн. тона (43 – 52.2).

- През 2019 делът на мелничарската пшеница в общата пшенична реколта в Русия достига рекордните 78.9% (69.7% през 2018). Производството на мека пшеница 1 – 4 клас е 58.3 млн. тона, което е с 8.3 млн. тона повече от 2018. Съдържанието на протеин сега е 12.8% (12.1).

- От IEG Vantage са повишили прогнозата си за производството на пшеница през 2020 за редица страни, в т.ч. Китай до 130 млн. тона (+1.5 млн. тона), Русия до 76 млн. тона (+2), Индия 108 млн. тона (+7). Повишена е оценката за пшеничната реколта в Австралия през 2019/20 с 0.5 млн. тона до 19.5 млн. тона. През 2020 царевичната реколта в Китай ще бъде 260 млн. тона (+10).

- През периода 24 – 30 януари експортните продажби на пшеница от САЩ са били 338,600 тона (-48% спрямо предходната седмица), а на царевица 1.248 млн. тона царевица (+1%).

- През декември от Австралия са изнесени 239,766 тона ечемик, което е с 3.1 пъти повече от ноември. Износът на пивоварен ечемик е бил 99,018 тона, а на фуражен 140,748 тона. Най-големи купувачи са били Тайланд 121,223 тона и Китай 31,500 тона. По предварителни данни през  януари от Австралия за Китай са изнесени 223,000 тона ечемик, който показател се очаква да се повтори и през февруари.

- Според данни на аташето на USDA в Турция, през първото полугодие на 2019/20 в страната са доставени 5.5 млн. тона пшеница, което е с два пъти повече от предходната година. За целия сезон покупките ще достигнат 8.5 млн. тона. Вътрешното потребление на пшеница в Турция ще нарасне с 200,000 тона до 18.3 млн. тона.

- Според данни на МЗ на Египет, през 2019/20 площите с пшеница в страната нарастват до 134 млн. декара при 133 млн. декара през 2018/19. Първоначалните прогнози за площите обаче са били доста по-големи – 150 млн. декара.

- През периода октомври – януари вносът на соя в Пакистан достига 846,000 тона при 743,000 тона година по-рано. Ръстът се дължи на покупки от САЩ – 799,000 тона (+56,000). От Бразилия са доставени 47,000 тона соя. През 2018/19 импортът намалява с 21.5% до 1.9 млн. тона, в т.ч. от САЩ 1.1 млн. тона (-0.6) и Бразилия 786,000 тона (+142,000). През 2019 в Пакистан са внесени 707,000 тона рапица от Канада (761,000).

- В своята февруарска прогноза анализатори от FAO не са променили оценката си за световната зърнена реколта през 2019/20 – 2,715 млн. тона, което е с 61.7 млн. тона повече от 2018/19. Производството на фуражни култури ще бъде 1,439 млн. тона при 1,432 млн. тона в предходната оценка. Производството на пшеница ще бъде 763.4 млн. тона (766.4). Износът на фуражно зърно ще бъде 200.3 млн. тона (197.5), а запасите 407.5 млн. тона (403.3). Експортът на пшеница е повишен до 174 млн. тона (+2), а запасите намалени до 274.6 млн. тона (278.2).