Зърно Акценти

През ноември от Бразилия са изнесени рекордните за месеца 5.158 млн. тона соя. Количеството е само със 700 тона по-малко от експорта през октомври, но със 7% повече от ноември 2018.

Последни новини

- Към 04.12.2019 състоянието на посевите от зимни култури в Саврополския край на Русия е най-доброто за последните 17 години. В добро състояние се намират 50% от посевите, а 40% в удовлетворително.

- През ноември от Бразилия са изнесени рекордните за месеца 5.158 млн. тона соя. Количеството е само със 700 тона по-малко от експорта през октомври, но със 7% повече от ноември 2018. През първите 11 месеца на годината износът достига 70.85 млн. тона, което е с 11% по-малко от предходната година – 83.9 млн. тона.

- През ноември от Бразилия са изнесени 4.288 млн. тона царевица при средно дневно натоварване от 214,000 тона при 182,300 тона през ноември 2018. Експортът през този месец на годината е с 18.8% по-малък от октомври.

- През октомври в Бразилия са произведени 582.7 млн. литра биодизел, което е с 4.4% повече от септември и с 16.5% повече от октомври 2018. За цялата 2019 се очаква производството на биодизел в Бразилия да достигне нов рекорд и да бъде над показателя от 2018 – 5.35 милиарда литра. До края на 2023 се очаква производството да достигне 10 милиарда литра годишно. През октомври производството на етанол е било 4.68 милиарда литра (-4.1% и +42.2%). През 2019 производството може да надвиши това от 2018, когато е било 33.1 милиарда литра.

- Към 02.12.2019 в Бразилия са засети 90% от площите планирани за соя.

- Според данни на Oil World, през октомври вносът на растителни масла в Индия е нараснал до 1.5 млн. тона при 1.2 млн. тона през септември и 1.2 млн. тона през октомври 2018. Увеличават се покупките на палмово масло до 919,000 тона (851,000), на соево масло до 400,000 тона (274,000), на слънчогледово масло до 183,000 тона (99,000). През първите 10 месеца на годината импортът на масла достига 13.6 млн. тона (12.5). През октомври вносът на маслени шротове е бил 45,000 тона (37,000 тона през септември). Износът на соев шрот през месеца е бил 62,000 тона (69,000 и 132,000). От началото на годината експортът на шротове е 2.1 млн. тона (2).

- Според правителствени данни от Индонезия страната планира да развива производство на биогорива от второ поколение. От 2022 ще започне производството на т.н. зелено дизелово гориво от палмово масло. През нея година ще бъдат произведени 3.7 млн. килолитра от горивото, а потреблението на биозидел в страната ще достигне 10.1 млн. килолитра.

- През 2020 Ирак планира да внесе 750,000 тона пшеница. Сега страната разполага със запаси от 1.2 млн. тона пшеница, които ще са достатъчни за вътрешното потребление за следващите 3 месеца. Годишно в страната се потребяват 4.5 – 5 млн. тона пшеница. Основни доставчици са Австралия, Канада и САЩ.