Зърно Акценти

В края на миналата седмица експортните цени на украинския слънчоглед нараснаха с 10 USD/тон до 340 – 350 USD/тон FOB.

Последни новини

- По предварителни данни през ноември от руски пристанища са изнесени 183,200 тона слънчогледово масло, което е с 88% повече от ноември 2018 и с 2% по-малко от октомври 2019. Основни клиенти са били Турция (39,000 тона) и Египет 34,000 тона.

- През периода юли – ноември през руското пристанище Новоросийск са изнесени 6.363 млн. тона пшеница. Само през ноември износът е 1.149 млн. тона, което е със 17% по-малко от октомври и с 11% по-малко от ноември 2018.

- В кроя на миналата седмица експортните цени на украинския слънчоглед нараснаха с 10 USD/тон до 340 – 350 USD/тон FOB. Ръстът е на фона на стабилизиращия се експортен пазар на растителни масла и силното търсене на шротове. Към 29.11.2019 в Украйна са прибрани 14.6 млн. тона слънчоглед. През 2018 реколтата достига 14.165 млн. тона.

- От началото на 2019/20 (1.07.2019) до 24.11.2019 в ЕС са доставени 5.4 млн. тона соя, което е с 1% повече от същия период на 2018/19. Вносът на соев шрот е бил 7.6 млн. тона (+15%), а на палмово масло 2.1 млн. тона (-20%).

- През 2019/20 потреблението на маслени шротове в ЕС ще достигне рекордните 62.2 млн. тона, което е с 0.5 млн. тона повече от 2018/19 според данни на Oil World.

- Според оценка на AHDB, през 2019 производството на пшеница във Великобритания ще достигне 16.283 млн. тона, което е с 2.7 млн. тона повече от 2018. Крайните запаси от пшеница ще бъдат 1.9 млн. тона (+11%), вносът 808,000 тона (-43%), а вътрешното потребление 6.876 млн. тона (-1%).

- Според данни на USDA от ноемврийския отчет, през 2019/20 крайните запаси от слънчоглед в света ще се понижат с 15% до 2.3 млн. тона. Спадът ще е за четвърти пореден сезон, а запасите спадат до девет годишно дъно. Причина за спада е ръста на потреблението от 1 млн. тона спрямо 2018/19 до 51.28 млн. тона. Производството остава без промяна от 51 млн. тона.

- През ноември за износ в Аржентина са продадени 2.56 млн. тона пшеница от нова реколта. През периода 1 – 27 ноември от страната са изнесени 976,000 тона пшеница, което е с 30% повече от предходната година и с 26% повече от средното ниво за последните 3 сезона. За износ през декември са регистрирани 410,000 тона пшеница, което е с три пъти повече от предходната година. Очаква се през декември износът да бъде 3.63 млн. тона, което ще бъде рекордно постижение. Най-големи купувачи ще бъдат Бразилия (дял от 58%), Чили, Колумбия, Перу (общ дял 14.25%), Индонезия (9%).

- Според прогноза на Australian Export Grains Innovation Centre (AEGIC), към 2030 производството на пшеница в Австралия ще нарасне с 5.5 млн. тона, от които само 2.4 – 2.8 млн. тона ще бъдат експортирани. Ръстът на населението на страната ще повиши вътрешното потребление на пшеница.

- През 2020 пшеничната реколта в Индия може отново да бъде на рекордно високо ниво при настоящ рекорд от 102.19 млн. тона от 2019. Поради добрите валежи сега площите с културата може да нараснат. Многото пшеница в страната ще принуди държавата да закупува по-големи количества от фермерите като увеличи износа с цел поддържане на вътрешните цени. Властите вече повишиха изкупните цени с 4.6% до 268.22 USD/тон. Поради високите вътрешни цени износът от Индия е немислим без държавно субсидиране. Към 1.11.2019 държавните запаси от пшеница са рекордните 37.4 млн. тона, което е с 13% повече от предходната година.