Зърно Акценти

Търговци на зърно от Бразилия се опасяват, че силното намаление на преходните запаси от царевица в страната ще доведе до ръст на цените. Може да се стигне до внос на царевица за задоволяване на вътрешното търсене.

Последни новини

- Според данни на АПК – ИНформ, от началото на 2019/20 до сега от Украйна са изнесени 3.6 млн. тона ечемик при 3.5 млн. тона за цялата 2018/19. До края на текущия сезон се очаква износът да достигне 5 млн. тона.

- От началото на 2019/20 до 24.11.2019 от ЕС са изнесени 17.09 млн. тона зърно, което е с 52% повече от предходната година (+50% седмица по-рано). Вносът на зърно е 10.285 млн. тона (+3% и +6%). Вносът на царевица достига 8.06 млн. тона (+10% и +14%).

- Към 24.11.2019 в САЩ остават за жътва още 6% от площите със соя според данни на USDA. В добро и отлично състояние се намират 52% от посевите с пшеница (52% седмица по-рано и 55% година по-рано).

- Според данни на Statistics Canada, през октомври в Канада са преработени 882,301 тона канола при 768,300 тона през септември и 786,770 тона през октомври 2018. Показателя е рекордно постижение за месеца. Предходния рекорд е бил поставен през октомври 2017 – 870,998 тона. През първите три месеца на 2019/20 преработката на канола в Канада е 2.48 млн. тона, което е с 250,000 тона повече от предходната година.

- През 2019/20 соевата реколта в Бразилия ще достигне рекордните 120.7 млн. тона според последна прогноза на AgRural. До сега са засети 79% от планираните площи. До края на седмицата се очакват нови валежи, които ще подобрят състоянието на посевите.

- Търговци на зърно от Бразилия се опасяват, че силното намаление на преходните запаси от царевица в страната ще доведе до ръст на цените. Може да се стигне до внос на царевица за задоволяване на вътрешното търсене. Бразилия активизира износът на месо, за чието производство се използват много фуражи. Повишено е и потреблението на царевица за производство на етанол. Засега обаче износът на царевица не отслабва. Първата царевична реколта, която е около 27% от общото производство ще е на пазара в края на януари, а втората през юни.

- Според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес, към 20.11.2019 в Аржентина са засети 73.1% от планираните за царевица площи. В добро и отлично състояние се намират 46.7% от посевите (42.6% година по-рано). С пшеница са ожънати 20.2% от площите, а в добро и отлично състояние се намират 5.7% от тях (34.7% година по-рано).

- Към 22.11.2019 в пристанищните складове на Аржентина са се намирали 740,000 тона пшеница нова реколта, което е със 17% повече от предходната година. Това е ново рекордно постижение за страната. Предходното най-добро е било поставено през 2017 – 710,000 тона. Данните са от Зърнената борса в Росарио.

- В ноемврийския си отчет анализатори от USDA отново понижиха прогнозата си за вноса на соев шрот в Иран през 2019/20 до 2.1 млн. тона. Октомврийската оценка е била 2.4 млн. тона. Основна причина за редукцията е по-малкото производство на соев шрот в Индия 6.4 млн. тона (7.76). През 2018/19 импортът на соев шрот в Иран е бил 2.7 млн. тона, а през 2017/18 – 1.1 млн. тона.