Зърно Акценти

Според оценка на Oil World, през 2019/20 производството на слънчогледово масло в света ще бъде за поредна година на рекордно ниво – този път от 20.88 млн. тона (+0.9 млн. тона спрямо 2018/19).

Пшеница

- През октомври от Великобритания са изнесени 262,740 тона пшеница, което е с 250% повече от август. Най-голям купувач е Испания – 134,862 тона. От началото на сезона до сега износът достига 413,752 тона (+520%). Силният износ е поради ръста на производството с 20% до 16.28 млн. тона, а също така и с очаквания Брекзит и налагането на мита от страна на ЕС. През септември във Великобритания са доставени 70,790 тона пшеница (-46% спрямо август), а от началото на сезона 294,263 тона (-62%).

- През 2019/20 Египет ще внесе 6.2 млн. тона пшеница. Стратегическите запаси на страната ще стигнат до 16.03.2020. От началото на сезона до сега са закупени 3.43 млн. тона пшеница при 3.025 млн. тона година по-рано.

- Етиопия за пореден път отложи провеждането на търг за покупка на 600,000 тона мелничарска пшеница за 25 – 26 ноември.

 

Зърно

- По предварителни данни на правителството на Украйна, през 2019 зърнената реколта в страната ще бъде 74 млн. тона (+4 млн. тона спрямо 2018), в т.ч. пшеница 28.1 млн. тона (+3.5), царевица 35 млн. тона (-0.8), ечемик 8.9 млн. тона (+1.6).

- От началото на сезона до 10.11.2019 от ЕС са изнесени 15.281 млн. тона зърно, което е с 48% повече от 2018/19 (+45% седмица по-рано). Вносът достига 9.27 млн. тона (+18% и +18%). Вносът на царевица е бил 7.191 млн. тона (+18% и +26%).

- МЗ на Франция е понижило оценката си за производството на мека пшеница в страната през 2019 от 39.7 млн. тона на 39.5 млн. тона. Показателят е с 16% повече от 2018 и с 11.8% повече от средното ниво за последните пет години. Производството на царевица ще бъде 12.6 млн. тона (12.5).

- През първите шест дни на ноември от Бразилия са изнесени 1.258 млн. тона царевица при средно ниво на ден 209,700 тона според данни на Safras&Mercado. Темпът е с 21.4% под нивото от началото на октомври, но с 15% повече от началото на ноември 2018.

 

Маслени култури и растителни масла

- През септември от Русия са изнесени 46,100 тона рапица, което е с 16% повече от септември 2018. Основни клиенти са Беларус 23,600 тона и Китай 11,000 тона. Според прогноза на USDA, през 2019/20 от Русия ще бъдат експортирани 600,000 тона рапица при 538,000 тона през 2018/19.

- Според оценка на Oil World, през 2019/20 производството на слънчогледово масло в света ще бъде за поредна година на рекордно ниво – този път от 20.88 млн. тона (+0.9 млн. тона спрямо 2018/19). В ЕС ще бъдат доставени 2.2 млн. тона масло (+3% за година), а в Китай 1.4 млн. тона (+36%). От Украйна ще бъдат изнесени 6.16 млн. тоан слънчогледово масло, от Русия 3.25 млн. тона и от Аржентина 0.94 млн. тона.

- През първите девет седмици на сезона в ЕС са доставени 6.723 млн. тона соев шрот, което е с 15% повече от предходната година. Най-голям вносител е Испания – 1.153 млн. тона. Най-големи доставчици са Бразилия (дял 45%), Аржентина (44%), Парагвай, Украйна и Китай.

- Според прогноза на Abiove, през 2019/20 реколтата от соя в Бразилия ще бъде 122.8 млн. тона при 117.8 млн. тона през 2018/19. Вътрешното потребление на соя ще достигне 44 млн. тона (+1.1% за година), експортът 75 млн. тона (72), а крайните запаси 3.3 млн. тона (3.1). Производството на соев шрот в Бразилия през 2019/20 ще бъде 32.4 млн. тона (33.5), експортът 15.3 млн. тона (15.8), а вътрешното потребление 16.9 млн. тона (+0.6). Потреблението на соево масло 8.7 млн. тона (7.8), а експортът 0.3 млн. тона (1).