USDA повиши прогнозата си за царевичната реколта в света през 2019/20

В своя октомврийски отчет анализатори от USDA понижиха прогнозата си за световната царевична реколта с 2 млн. тона спрямо оценката от октомври до 1,102 млн. тона и 1,125 млн. тона през 2018/19.

Реколтата в САЩ ще достигне 347 млн. тона (-3 млн. тона спрямо октомври и 366.3 млн. тона през 2018/19), Украйна 35.55 млн. тона (36 и 35.8), Мексико 25 млн. тона (27 и 27.6), ЕС 64.5 млн. тона (64.8 и 64.2), Русия 14 млн. тона (13.5 и 11.4), Етиопия 8.4 млн. тона (8 и 8.3).

Световният износ на царевица ще бъде 172 млн. тона (+2 и 172.1), в т.ч. Бразилия 38 млн. тона (+3), Русия 5.7 млн. тона (5.2), САЩ 50 млн. тона (-1.5 млн. тона спрямо октомври и 49.2 млн. тона през 2018/19).

Световните крайни запаси от царевица са понижени с 6.5 млн. тона до 295.9 млн. тона, което е с 24 млн. тона по-малко от 2018/19. Запасите в Китай ще достигнат 195.3 млн. тона (-0.5), САЩ 48.5 млн. тона (-0.3), ЕС 8.6 млн. тона (-0.2), Аржентина 5.1 млн. тона (-0.4), Бразилия 5.08 млн. тона (-3.2), Мексико 2.3 млн. тона (-0.77), ЮАР 2.1 млн. тона (-0.1).