ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 31 ОКТОМВРИ 2019 г

 

                  ПШЕНИЦА      

          2019/2031.10.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси       

 400 000

2. Производство

 5 827 592

3. Внос и вътреобщн. доставки

 6 800

Общо предлагане

 6 234 392

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 681 500

1.1 За човешка консумация

 252 400

1.2. За фураж

 155 300

1.3. За семена

 253 000

1.4. Индустриална употреба

 20 800

2. Износ и вътреобщн. доставки

 2 551 460

2.1. Вътреобщностни доставки

 1 463 610

2.2. Износ за трети страни

 1 087 850

Общо потребление

 3 232 960

III. Запаси, тона

 3 001 432

                  ЕЧЕМИК

             2019/2031.10.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 4 500

2. Производство

 546 858

3. Внос и вътреобщн. доставки

 12 665

Общо предлагане

 564 023

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 121 300

1.1. За производство на пиво

 28 300

1.2. За фураж

 68 000

1.3. За семена

 25 000

2. Износ и вътреобщн. доставки

 157 540   

2.1. Вътреобщностни доставки

 46 280

2.2. Износ трети страни

 111 260

Общо потребление

 278 840

III. Запаси, тона  285 183
 
 

                   РАПИЦА

            2019/2031.10.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 6 800

2. Производство

 400 599

3. Внос и вътреобщн. доставки

 14 800

Общо предлагане

 422 199

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  21 000

1.1. За масло и биодизел

 21 000

2. Износ и вътреобщн. доставки

 318 762

2.1. Вътреобщностни доставки

 318 762

2.2. Износ трети страни

 0

Общо потребление

 339 762

III. Запаси, тона

 82 437

                 ЦАРЕВИЦА

             2019/20 – 31.10.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 700 000

2. Производство

 3 095 105

3. Внос и вътреобщн. доставки

  1 532

Общо предлагане

 3 796 637

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  245 000

1.1. За храна и инд. употреба

 165 100

1.2. За фураж

 79 900

2. Износ и вътреобщн. доставки

 460 435

2.1. Вътреобщностни доставки

 152 135

2.2. Износ трети страни

 308 300

Общо потребление

 705 435

III. Запаси, тона

 3 091 202

 
 

               СЛЪНЧОГЛЕД

            2019/20 – 31.10.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 60 000

2. Производство

 1 710 221

3. Внос и вътреобщн. доставки

 38 700

Общо предлагане

 1 808 921

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

  260 200

1.1. За слънчогледово масло

 198 500

1.2. За белен слънчоглед

 61 700

2. Износ и вътреобщн. доставки

 154 234

2.1. Вътреобщностни доставки

 131 680

2.2. Износ трети страни

 22 554

Общо потребление

 414 434

III. Запаси, тона

 1 394 487