Зърно Акценти

Според прогноза на Oil World, през първата половина на 2020 цените на палмовото масло може да нараснат до 620 USD/тон.

Пшеница

- От Зърнената борса в Буенос Айрес понижиха прогнозата си за пшеничната реколта в Аржентина през 2019/20 от 19.8 млн. тона (прогноза от 10.10.2019) до 18.8 млн. тона. Към 30.10.2019 в добро и отлично състояние се намират 19.8% от пшеничните посеви в Аржентина (41.2% година по-рано).

 

Зърно

- Към 31.10.2019 в Украйна са засети 68.35 млн. декара със зърнени култури, което е 94% от плана. Година по-рано са били засети 69.8 млн. декара. Със зимна пшеница са засети 58.23 млн. декара (93% и 59.81), със зимен ечемик 8.88 млн. декара (975 и 8.63). Със зимна рапица са засети 10.81 млн. декара (100% и 10.21). Жътвата на царевицата изпреварва миналогодишната с 16.9%, но средният добив е с 2.9% по-нисък. Жътвата на слънчогледа изостава от миналогодишната с 2.6%, но добивите са с 9.1% по-високи, а за соята -4.6%  и -9.0%.

- Към 01.11.2019 в Украйна са прибрани 66.7 млн. тона със зърнени култури от 141 млн. декара (78% от прогнозата) при среден добив 472 кг/декар. С царевица са ожънати 39 млн. декара (78%), прибрани са 26.7 млн. тона царевица при среден добив 686 кг/декар. Със слънчоглед са ожънати 57 млн. декара (98%), прибрани са 14 млн. тона слънчоглед при среден добив 244 кг/декар. Със зимни култури са засети 100 млн. декара (100% от прогнозата).

- В канадската провинция Саскачеван (най-голям производител на зърнени и маслени култури в страната) жътвата на културите е завършена на 90% (+7% за седмицата и 96% година по-рано). Средният добив от канола е 38 бушела/акър, от дурум 38 бушела/акър, от пролетна пшеница 45 бушела/акър, от ечемик 66 бушела/акър.  

- До началото на сеитбата на втората царевична реколта в бразилския щат Мато Гросо остават още няколко месеца, но фермерите вече са продали 42% от нея при 30% година по-рано. През 2020 реколтата в щата ще достигне 31.64 млн. тона, което е с 2% по-малко от рекорда постигнат през текущата година. Потреблението на царевица в Мато Гросо нарасна през годината поради въвеждане в експлоатация на нови мощности за производство на биоетанол. Само новият завод в Соррисо ще произвежда 500 млн. литра етанол годишно и ще потребява около 1.2 млн. тона царевица. Преработвателите са готови да платят с 5 – 6 USD/тон по-висока цена от износителите. Сега цените на царевицата в щата са с 39% по-високи от тези преди година. Мато Гросо е най-големият износител на царевица от Бразилия. През периода януари – септември делът му в общия експорт от страната е 52%.

- Според прогноза на S&P Global Platts, през следващите години Бразилия ще стане нето вносител на етанол от САЩ. До 2025 в Бразилия ще се потребява 5 милиарда литра етанол годишно при ежегоден ръст на показателя от 2.5%. През периода ноември – февруари дефицитът на етанол в Бразилия ще бъде 1.04 милиарда литра.

 

Маслени култури и растителни масла

- През периода януари – септември в Украйна са произведени 3.82 млн. тона нерафинирано слънчогледово масло, което е с 15.9% повече от предходната година. Само през септември производството достига 461,900 тона (+5.1%).

- Според прогноза на Oil World, през първата половина на 2020 цените на палмовото масло може да нараснат до 620 USD/тон. Ръстът на цените ще е стимулиран от високото потребление от 80 – 81 млн. тона на продукта през 2019/20. Очаква се рекорден внос от Индия и Китай. През сезона производството на палмово масло ще нарасне с 1.5 млн. тона до 78.2 млн. тона. През 2018/19 ръстът на производството е бил 4.6 млн. тона. Крайните запаси от маслото ще се понижат с 2 – 3 млн. тона.

- Според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес, към 30.10.2019 с царевица в Аржентина са засети 40% от планираните площи (+5% за седмицата), което е с 4% повече от предходната година. Сеитбата на слънчогледа е извършена на 51% от площите (+8% за седмицата и 64% година по-рано). Жътвата на пшеницата е извършена на 4% от площите.

- Според прогноза на Асоциацията на производителите на биогорива в Индонезия, през 2020 потреблението на биодизел в страната ще нарасне до 9.5 мил. килолитра. Ръстът е обусловен от промяната съдържанието на биокомпонента в горивата от 20% до 30% (В30). Годишното потребление на биогорива ще нарасне с 16% спрямо 2019 до 6.2 млн. килолитра + 2 млн. килолитра за експорт.