Зърно Акценти

През седмицата 18 – 24 октомври от САЩ са изнесени 1.723 млн. тона соя, което е най-високо ниво от началото на сезона.

Последни новини

- Към 31.10.2019 в Русия са ожънати 446 млн. декара със зърнени култури (95.3% от площите) като са прибрани 122.2 млн. тона зърно (113.7 млн. тона през 2018) при среден добив 274 кг/декар (259). С пшеница са ожънати 275 млн. декара (98%), прибрани са 77.6 млн. тона пшеница (73.2) при среден добив 282 кг/декар (279). С ечемик са ожънати 85 млн. декара (96.6%), прибрани са 21.5 млн. тона ечемик (17.6) при среден добив 253 кг/декар (253 кг/декар (224). С царевица са ожънати 18 млн. декара (70.8%), прибрани са 10.9 млн. тона царевица (9.2) при среден добив 598 кг/декар (483). Със слънчоглед са ожънати 73 млн. декара (85.4%), прибрани са 13.5 млн. тона слънчоглед (11.1) при среден добив 186 кг/декар (158). Със зимни зърнени култури са засети 180 млн. декара (102.8% от плана). През 2018 са били засети 175 млн. декара.

- През 2018/19 от Русия за Иран са експортирани 627,000 тона слънчогледово масло, което е ръст от 172% спрямо 2017/18. Други големи купувачи на руско слънчогледово масло през миналия сезон са Египет 254,00 тона, Турция 439,000 тона и Китай 235,000 тона.

- През 2019 зърнената реколта в Молдова достига 2.09 млн. тона (+8.2% спрямо 2018), в т.ч. пшеница 1.13 млн. тона (-2.9%), ечемик 167,300 тона (-4.6%), царевица 731,500 тона (+37.7%).

- През седмицата 18 – 24 октомври от САЩ са изнесени 1.723 млн. тона соя, което е най-високо ниво от началото на сезона. Най-голям клиент за седмицата е Китай с 536,000 тона соя. От началото на 2019/20 експортът достига 7.95 млн. тона (7.39 млн. тона година по-рано), в т.ч. за Китай 1.638 млн. тона соя (0.3). Седмичните експортни продажби на соя са 943,600 тона, което е с 39% по-малко от средното ниво за последните четири седмици. Най-големи купувачи са били Китай 481,000 тона, Германия 135,900 тона, Тайланд 95,400 тона, Япония 90,400 тона и Испания 87,500 тона. От вече закупена соя се отказва неизвестен купувач – 351,500 тона.

- През периода 1 – 20 октомври от Бразилия са изнесени 3.1 млн. тона соя. За целия октомври се очаква експортът да достигне 5.1 млн. тона. За първите 9 месеца на 2019 показателят е 60.75 млн. тона, което е с 12% по-малко от миналата година. За Китай са изпратени 76% от общия експорт.  

- Стратегическите запаси от пшеница в Египет ще покрият потреблението в страната за следващите 4.8 месеца, а от растителни масла за 3.8 месеца според официални данни на правителството.

- Сирия е обявила търг за покупка на 150,000 тона руска мелничарска пшеница с протеин 11.5%.

- Етиопия отложи провеждането на търг за покупка на 200,000 тона мелничарска пшеница за 13.11.2019 и на 400,000 тона мелничарска пшеница за 14.11.2019.

- От 2016/17 до сега Индия внася годишно не по-малко от 2 млн. тона слънчогледово масло. За 2019/20 импортът може да достигне 2.6 млн. тона (+8% за годината). За 2020/21 се очаква показателят да надхвърли 3 млн. тона, а до 2022/23 да достигне 3.5 млн. тона. Доставките от Украйна, Русия и Аржентина са били с дял 90% през 2018/19.