Зърно Акценти

Според данни на SEA, към 01.10.2019 запасите от хранителни масла в Индия са се понижили с 12% спрямо предходната година до 1.802 млн. тона.

Пшеница

- През седмицата 7 – 13 октомври фермерите в САЩ са ожънали 23% от площите със соя според данни на USDA. От началото на кампанията жътвата достига 26% от площите при 37% година по-рано и 49% средно за последните пет години. Сеитбата на зимната пшеница е извършена на 65% от планираните площи при 52% седмица по-рано и 64% година по-рано. Пролетната пшеница е ожъната на 94% от площите, а царевицата на 22%.

- През септември доставките на пшеница в Бразилия са били 488,255 тона, което е със 17% по-малко от септември 2018. От началото на годината в страната са внесени 4.849 млн. тона пшеница (+5.6%), в т.ч. от Аржентина с дял от 85.5%.

 

Зърно

- Според прогноза на АПК – Информ, през 2019/20 зърнената реколта в Русия ще достигне 124 млн. тона, което е с 9.5% повече от предходната година, в т.ч. пшеница 77.5 млн. тона (+7.4%), ечемик 21.3 млн. тона (+25.4%), царевица 12.6 млн. тона (+10.2%).

- През периода 1 – 14 октомври износът на царевица от Бразилия достига 2.8 млн. тона. От началото на 2019/20 доставките са били 27.8 млн. тона. Според оценка на Conab, за цялата 2018/19 експортът ще бъде 38 млн. тона.

- Според данни на Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuaria, количеството на форуърдните продажби на царевица в бразилския щат Мато Гросо достигат 41.9% от очакваната реколта при 29.6% година по-рано. Реколтата от културата в щата ще бъде 31.64 млн. тона (-2.2% спрямо предходната година), а за цялата страна 98.4 млн. тона (-1.7%).

 

Маслени култури и растителни масла

- Според данни на Европейската комисия, през седмицата 6 – 13 октомври импортът на соя в ЕС достига 248,000 тона (77,000 тона седмица по-рано). Доставките на рапица са били 106,000 тона (175,000), на слънчоглед 11,000 тона (13,000).

- През периода януари – август Турция е импортирала 2.17 млн. тона маслени шротове, което е с 14% повече от предходната година (1.9) според данни на Oil World. Вносът на соев шрот е 819,000 тона (+21%). Импортът на соя достига 1.8 млн. тона (-12%). Доставките на слънчоглед са били 933,000 тона (+51%), а на слънчогледов шрот 750,000 тона (+11%). През периода импортът на растителни масла е 981,000 тона (+7%), в т.ч. слънчогледово 385,000 тона (+10%) и палмово 437,000 тона (+5%).

- Според данни на USDA, през септември преработката на соя в САЩ рязко се понижава до 4.15 млн. тона. Спрямо септември 2018 показателят спада с 5%, а спрямо август 2019 с 9%.

- През 2019/20 (април - март) преработката на соя в Аржентина ще достигне 43.1 млн. тона, което е с 18% повече от 2018/19 според данни на USDA. Експортът на соево масло ще бъде 5.7 млн. тона (+24%), на соев шрот 29 млн. тона (+12%).

- Според данни на SEA, към 01.10.2019 запасите от хранителни масла в Индия са се понижили с 12% спрямо предходната година до 1.802 млн. тона. Основна част от запасите се съхраняват в пристанищните складове – 1.062 млн. тона, в т.ч. 380,000 тона нерафинирано палмово масло, 255,000 тона рафинирано палмово масло, 275,000 тона соево масло, 150,000 тона нерафинирано слънчогледово масло, 2,000 тона рапично масло. През септември вносът на растителни масла в Индия намалява с 13% спрямо септември 2018 до 1.304 млн. тона (1.491), в т.ч. хранителни масла 1.254 млн. тона и нехранителни масла 49,500 тона.