USDA понижи прогнозата си за световния износ на царевица през 2019/20

В своя октомврийски отчет анализатори от USDA понижиха прогнозата си за световния износ на царевица през 2019/20 с 2 млн. тона спрямо предходната оценка до 170.8 млн. тона при 171 млн. тона през 2018/19.

Експортът от САЩ ще бъде 51.5 млн. тона (55 и 49.5), Бразилия 35 млн. тона (34 и 39) и Русия 5.2 млн. тона (4.7).

Световните крайни запаси от царевица ще достигнат 302.5 млн. тона (306.2 и 324), в т.ч. САЩ 48.9 млн. тона (55.6 и 53.7), което е минимално ниво за последните 4 години. Крайните запаси в Бразилия ще достигнат 8.2 млн. тона (5.4 и 7.2), Канада 2.3 млн. тона (1.9 и 2.5), ЕС 8.8 млн. тона (8.5 и 7.5), Мексико 3 млн. тона (2.8 и 5.2).

Реколтата от царевица ще бъде 1,104 млн. тона (1,123 млн. тона през 2018/19), в т.ч. САЩ 350 млн. тона (350.5 и 366.2). Средният добив от царевица в САЩ ще бъде 168.4 бушела/акър (168.2 бушела/акър в септемврийската прогноза).