USDA понижи производството на соя в света през 2019/20

В своя октомврийски отчет анализатори от USDA понижиха прогнозата си за реколтата от соя в света през 2019/20 до 338.97 млн. тона от 341.39 млн. тона в септемврийската прогноза и 358.77 млн. тона през 2018/19.

Реколтата от соя в САЩ ще бъде 96.6 млн. тона (98.8 и 120.5).

Световният износ на соя ще достигне 149.3 млн. тона при 148.6 млн. тона през 2018/19.

Световните крайни запаси ще достигнат 95.2 млн. тона (99.1 и 109.8), в т.ч. САЩ 12.5 млн. тона (17.4 и 24.8), Бразилия 29 млн. тона (28.4 и 28.8) и Аржентина 26.9 млн. тона (26.1 и 29.2).

Световната слънчогледова реколта през 2019/20 се понижава до 51.38 млн. тона при септемврийска оценка от 52.58 млн. тона и 51.42 млн. тона през 2018/19. Реколтата в Украйна ще бъде 14.5 млн. тона (15.5 млн. тона от септември), в Казахстан 9.8 млн. тона (9.9), в Аржентина 3.65 млн. тона (3.78).

Крайните запаси от слънчоглед в света ще бъдат 2.4 млн. тона (2.8 и 2.9).