ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2019 г

 

                  ПШЕНИЦА      

          2019/2030.09.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси       

 400 000

2. Производство

 5 827 592

3. Внос и вътреобщн. доставки

 1 680

Общо предлагане

 6 229 272

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 358 430

1.1 За човешка консумация

 191 800

1.2. За фураж

 120 400

1.3. За семена

 30 430

1.4. Индустриална употреба

 15 800

2. Износ и вътреобщн. доставки

 2 185 515

2.1. Вътреобщностни доставки

 1 385 235

2.2. Износ за трети страни

 800 280

Общо потребление

 2 543 945

III. Запаси, тона

 3 685 327

                  ЕЧЕМИК

             2019/2030.09.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 4 500

2. Производство

 546 858

3. Внос и вътреобщн. доставки

 165

Общо предлагане

 551 523

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 75 580

1.1. За производство на пиво

 21 900

1.2. За фураж

 51 400

1.3. За семена

 2 280

2. Износ и вътреобщн. доставки

 121 280   

2.1. Вътреобщностни доставки

 34 120

2.2. Износ трети страни

 87 160

Общо потребление

 196 860

III. Запаси, тона  354 663
 
 

                   РАПИЦА

            2019/2030.09.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 6 800

2. Производство

 400 599

3. Внос и вътреобщн. доставки

 11 742

Общо предлагане

 419 141

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  16 300

1.1. За масло и биодизел

 16 300

2. Износ и вътреобщн. доставки

 249 800

2.1. Вътреобщностни доставки

 249 800

2.2. Износ трети страни

 0

Общо потребление

 266 100

III. Запаси, тона

 153 041

                 ЦАРЕВИЦА

             2018/19 – 30.09.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 700 000

2. Производство

 2 698 104

3. Внос и вътреобщн. доставки

 36

Общо предлагане

 3 398 140

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  120 100

1.1. За храна и инд. употреба

 75 600

1.2. За фураж

 44 500

2. Износ и вътреобщн. доставки

 170 640

2.1. Вътреобщностни доставки

 80 870

2.2. Износ трети страни

 89 770

Общо потребление

 290 740

III. Запаси, тона

 3 107 400

 
 

               СЛЪНЧОГЛЕД

            2018/1930.09.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 60 000

2. Производство

 1 699 939

3. Внос и вътреобщн. доставки

 6 800

Общо предлагане

 1 766 739

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

  135 300

1.1. За слънчогледово масло

 110 800

1.2. За белен слънчоглед

 24 500

2. Износ и вътреобщн. доставки

 42 474

2.1. Вътреобщностни доставки

 29 920

2.2. Износ трети страни

 12 554

Общо потребление

 177 774

III. Запаси, тона

 1 588 965