Зърно Акценти

Според данни на Oil World, през август в САЩ са преработени 4.83 млн. тона соя, което е с 5% повече от предходния месец – 4.62 млн. тона и е рекорден показател.

Последни новини

- От СовЕкон са повишили прогнозата си за реколтата от слънчоглед в Русия до 13.9 млн. тона, което е с 0.8 млн. тона повече от августовската прогноза. През 2018 реколтата е била 12.8 млн. тона.  

- В Украйна участниците на зърнения пазар са подписали нов меморандум за износа на пшеница през 2019/20.

- Към 02.10.2019 в Украйна са прибрани 10.887 млн. тона слънчоглед от 4.674 млн. хектара при среден добив 233 кг/декар. През 2018 реколтата е била 14.165 млн. тона от 6.167 млн. хектара.

- Според данни на Oil World, през август в САЩ са преработени 4.83 млн. тона соя, което е с 5% повече от предходния месец – 4.62 млн. тона и е рекорден показател. Произведения соев шрот нараства с 30% до 3.77 млн. тона. През 2018/19 преработената соя в САЩ е 56.92 млн. тона, което е с 0.1 млн. тона повече от 2017/18. Производството на соев шрот през 2018/19 е на най-ниско ниво за последните 20 години.

- Към 01.10.2019 в Бразилия са засети само 1% от планираните за соя площи при 4.6% през 2018 и 2.3% средно за последните години. В Матор Гросо са засети 1.6% от планираните площи (4.3% през 2018). Забавянето се дължи на продължителната суша в страната.

- Алжир е отменил търг за покупка на 50,000 тона царевица от Аржентина с доставка 1 – 15 ноември. Причина за отмяната са високите цени на предложенията – 187.75 – 195 USD/тон.

- На 02.10.2019 Египет е закупил 60,000 тона френска пшеница с доставка 5 – 15 ноември и цена 199.1 USD/тон FOB + 20.25 USD/тон фрахт, общо 219.35 USD/тон C&F.

- От началото на 2019/20 (1.09.2019) да сега Китай е закупил 2.1 млн. тона соя от САЩ. От началото на текущата седмица са закупени 464,000 тона соя.

- Според данни на Oil World, през септември експортът на соя от най-големите износителки в света намалява с 16.5% до 9.94 млн. тона при 11.91 млн. тона месец по-рано. През септември 2018 износът е бил 8.55 млн. тона. Експортът от САЩ достига 3.59 млн. тона (4.92), от Бразилия 4.45 млн. тона (5.32), от Парагвай 0.19 млн. тона (0.28), от Уругвай 0.32 млн. тона (0.41), от Аржентина 1.4 млн. тона (0.98). През 2018/19 износът на соя от Аржентина достига 8.9 млн. тона (2.13), от Уругвай 2.6 млн. тона (1.43), от Бразилия 75.7 млн. тона (-0.6), от САЩ 47.9 млн. тона (-16%), от Парагвай 5.28 млн. тона (-14.5). Общият световен износ на соя е бил 140.43 млн. тона (142.98).