Зърно Акценти

През септември от Бразилия са изнесени 6.5 млн. тона царевица, което е с 14% по-малко от август – 7.6 млн. тона и много над нивото от септември 2018.

Последни новини

- През 2018/19 Украйна е доставила в Индия 2.15 млн. тона слънчогледово масло, което е с 12% по-малко от предходната година. През последните месеци на сезона индийските купувачи не са намирали предложения на достъпни цени и са пренасочили покупките към Русия и Аржентина. През юни – август от Русия са изнесени големи количества слънчогледово масло за Индия – много над обичайното – 60,000 тона.

- Турция е обявила търг за покупка на 200,000 тона фуражен ечемик. Минималната предложена цена на търга е 196.23 USD/тон C&F, а доставката ще се извърши в периода 7 – 25 ноември.

- Според прогноза на Oil World, през 2020 реколтата от соя в Аржентина може да се понижи до 53 – 54 млн. тона при 55.6 млн. тона през 2019. Оценката на Зърнената борса в Буенос Айрес е за реколта от 51 млн. тона. Спадът е за сметка на ниския добив, което не може да бъде компенсиран от ръста на площите с 0.2 – 0.3 млн. хектара.

- През септември от Бразилия са изнесени 6.5 млн. тона царевица, което е с 14% по-малко от август – 7.6 млн. тона и много над нивото от септември 2018. Експортът на соя е бил 4.4 млн. тона (5.3 и 4.6). Износът на соево масло е 81,900 тона (99,700 тона през август), а на соев шрот 1.3 млн. тона (1.4).

- Алжир е обявил търг за покупка на 50,000 тона царевица от Аржентина с доставка 1 – 15 ноември.

- Поради забавянето на мусоните в Индия и големия обем валежи паднали за кратко време след старта на дъждовния сезон, добивите от соя в страната ще се понижат. Силни валежи се очакват и през октомври.

- Йордания е отменила търг за покупка на 120,000 тона мелничарска пшеница с произволен произход. Обявен е нов търг, който ще се проведе на 8.10.2019.