Зърно Акценти

През 2020 властите в Китай планират за направят съдържанието на етанол в бензина поне 10%.

Пшеница

- От Abare понижиха прогнозата си за износа на пшеница от Австралия през 2019/20 със 7.7% спрямо юнската оценка до 10.8 млн. тона. Към 30.08.2019 са издадени лицензи за внос на 300,000 тона пшеница от Канада.

 

Зърно

- В следствие продължителната суша в ЕС анализатори от MARS намаляват прогнозата си за добивите от царевица и слънчоглед в съюза през 2019/20. Средният добив от царевица ще достигне 7.63 млн. тона (-8.6% спрямо 2018/19). Добивът в Румъния ще достигне 6.66 тона/хектар (-14%), България 6.96 тона/хектар (-11%), Франция 8.05 тона/хектар (-9.01%), Унгария 7.94 тона/хектар (-5.9%). Добивът от слънчоглед ще бъде 2.29 млн. тона (-5.3%), в т.ч. Франция 2.12 тона/хектар (-6.2%), Румъния 2.49 тона/хектар (-11%).

- Към 15.08.2019 от ЕС са изнесени 7.781 млн. тона зърно, което е с 30% повече от 2018/19 (+21% седмица по-рано). Вносът на зърно е 5.973 млн. тона (+58% и +72%). Износът на мека пшеница е 5.116 млн. тона (+34% и +27%). С дял от 33.5% е Румъния следвана от Франция 28%. Износът на фуражен ечемик е 1.604 млн. тона (+26% и +10%), с дял от 42.5% е Франция, а Румъния с 28%. Вносът на царевица е 4.545 млн. тона (+63% и +77%).

- В Казахстан са ожънати 7.473 млн. хектара със зърнени култури, което е 49.1% от всички площи. Прибрани са 8.355 млн. тона зърно.

- През 2020 властите в Китай планират за направят съдържанието на етанол в бензина поне 10%. За изпълнението на това намерение са необходими около 15 млн. тона биоетанол на година. За неговото производство ще се използват 45 млн. тона царевица или 16% от вътрешното потребление. Експерти изказват съмнение, че това е реалистично след мащабните разпродажби на царевица от държавния резерв, който от 200 млн. тона сега е 56 млн. тона царевица. През този сезон в страната ще има дефицит на предлагането от около 20 млн. тона, което е разликата между потреблението и производството. През 2019/20 реколтата ще бъде 255.5 млн. тона при 257 млн. тона година по-рано.

- В средата на септември средният износ на царевица от Бразилия е 332,500 тона дневно при 409,100 тона седмица по-рано. Резултатът е със 180 по-високо от предходната година. От началото на септември експортът достига 3.325 млн. тона.

 

Маслени култури и растителни масла

- През периода януари – август в Русия са произведени 3.4 млн. тона нерафинирано слънчогледово масло, което е с 18.3% повече от същия период на 2018. Само през август производството нараства с 52.6%. През 2018/19 от Русия са изнесени 2.6 млн. тона слънчогледово масло (+20% спрямо 2017/18).

- В Украйна са засети 923,000 хектара с рапица при план 1.073 млн. хектара.

- Към 17.09.2019 в Украйна са ожънати 2.494 млн. хектара със слънчоглед и са прибрани 5.428 млн. тона от културата при среден добив 2.18 тона/хектар (2.11).

- През август в САЩ са преработени 4.57 млн. тона соя, което е рекорден показател за този месец от годината.

- Според прогноза на Oil World през 2019/20 реколтата от соя в Южна Америка ще нарасне с 8 млн. тона спрямо предходната година до 195 млн. тона, което е 57% от общия световен износ (52% през 2018/19). Реколтата от соя в Бразилия ще бъде 124 млн. тона (117 млн. тона през 2018/19), в Аржентина 54 млн. тона (55.6), в Парагвай 10.8 млн. тона (8.5). Износът от региона ще бъде 97 млн. тона (67% дял), а от САЩ ще намалее до най-ниско ниво за последните 6 години – 44 млн. тона.