USDA понижи прогнозата си за световната пшенична реколта през 2019/20

В своя септемврийски отчет анализатори от USDA понижиха прогнозата си за пшеничната реколта в света през 2019/20 с 2.5 млн. тона спрямо августовската оценка до 765.5 млн. тона.

През 2018/19 реколтата е била 730.8 млн. тона. Реколтата от пшеница в Русия ще бъде 72.5 млн. тона (73.0 и 71.6), в Украйна 28.7 млн. тона (29.2 и 25.0), в Австралия 19.0 млн. тона (21.0 и 17.2), в Казахстан 11.5 млн. тона (13.0 и 13.9), в ЕС 151.0 млн. тона (150.0 и 136.8), в Индия 102.1 млн. тона (101.2 и 99.8).

Световният износ на пшеница ще достигне 179.8 млн. тона (182.1 и 173.7), в т.ч. от Аржентина 14.0 млн. тона (14.5 и 12.5), Австралия 10.0 млн. тона (12.0 ш 9.8), Казахстан 5.2 млн. тона (6.5 и 8.3), Канада 24.5 млн. тона (24.0 и 24.4), ЕС 27.5 млн. тона (26.5 и 23.3).

Крайните запаси от пшеница в света през новия сезон ще достигнат 286.5 млн. тона (285.4 и 277.2).

Реколтата от пшеница в САЩ ще бъде 53.8 млн. тона, което е с 2.6 млн. тона повече от 2018/19, експортът ще достигне 26.5 млн. тона (+0.5), а крайните запаси 27.6 млн. тона (-1.5).