USDA повиши световната царевична реколта при очакван спад от пазара

Според данни на USDA, през 2019/20 световната царевична реколта ще достигне 1,108 млн. тона при 1,105 млн. тона в юлската оценка.

grain.pdf

Основно ръстът идва от реколтата в Украйна – 36.5 млн. тона (34 млн. тона в юлската прогноза и 35.8 млн. тона през 2018/19). Реколтата в ЕС ще бъде 64.8 млн. тона (64.2 и 64.2),  в САЩ 353.1 млн. тона (352.4 и 366.2), в Русия 13 млн. тона (13.5 и 11.4), в Индонезия 12.7 млн. тона (13.3 и 12).

Световния износ на царевица през 2019/20 ще бъде 172.2 млн. тона (171.2 и 170.3), в т.ч. от Украйна 30 млн. тона (28 и 29.5) и  Русия 4.7 млн. тона (5 и 3).

Крайните запаси от царевица през 2019/20 ще достигнат 307.7 млн. тона (+8.8 и 328.5).