Зърно Акценти

Анализатори от ИКАР за пореден път понижават прогнозата си за зърнената реколта в Русия през 2019 до 120.2 млн. тона при предходна оценка от 121.5 млн. тона.

Последни новини

- Анализатори от ИКАР за пореден път понижават прогнозата си за зърнената реколта в Русия през 2019 до 120.2 млн. тона при предходна оценка от 121.5 млн. тона. Реколтата от пшеница ще бъде 76.1 млн. тона (77.4). Общият износ на зърно през 2019/20 ще достигне 42.5 млн. тона (43.5), а на пшеница 33.2 млн. тона (34.3).

- През втората седмица на юли от руски морски пристанища са изнесени 21,100 тона слънчогледово масло, което е с 34% по-малко от предходната седмица. Най-големи клиенти са Иран 10,500 тона, Турция 5,100 тона и Алжир 5,500 тона.

- Към 22.07.2019 в Украйна са прибрани 23.5 млн. тона зърно от нова реколта, което е 68% от прогнозата. Прибрани са 16.9 млн. тона пшеница (68%), 6.0 млн. тона ечемик (73%). Прибрани са и 2.6 млн. тона зимна рапица (83%).

- Към 15.07.2019 във Франция са ожънати 33% от площите с пшеница, което е с 9% повече от предходната седмица. През 2018 ожънатите площи са били 64%. В добро и отлично състояние се намират 73% от посевите с мека пшеница при 73% седмица по-рано и 71% през 2018. Практически е завършена жътвата на зимния ечемик. Към 15.07.2019 са ожънати 97% от посевите, а с пролетен ечемик 30% (12% и 31%). В добро и отлично състояние от посевите с царевица се намират 74% от тях (78% и 71%).

- Властите в Ирак са закупили 4.38 млн. тона пшеница от местните фермери в рамките на ежегодната кампания по изкупуването на реколтата.

- Държавните компании на Йордания - Silos и Supply General Company са обявили търг за покупка на 25,000 тона мелничарска пшеница с доставка в началото на септември.

- Според официални данни на митническата служба на Бразилия, през периода май – юни от страната са изнесени 2.4 млн. тона царевица, което е много над средното ниво за последните 6 години – 343,000 тона. Основни клиенти са били Виетнам, Япония и Южна Корея. През първите две седмици на юли износът достига 1.88 млн. тона при 1.2 млн. тона през същия период на 2018.