USDA понижи прогнозата си за световната реколта от пшеница

В своя юлски доклад USDA понижи прогнозата си за световната пшенична реколта през 2019/20 до 771.5 млн. тона при 780.8 млн. тона в юнския доклад.

Реколтата от пшеница в Австралия ще бъде 21 млн. тона при 22 млн. тона в юнската оценка, в Канада 33.3 млн. тона (34.5), ЕС 151.3 млн. тона (153.8), Русия 74.2 млн. тона (78), Украйна 29 млн. тона (30), Казахстан 14 млн. тона (13.8) и САЩ 52.3 млн. тона (51.8).

Световният износ на пшеница ще бъде 182.2 млн. тона (183.9), в т.ч. Австралия 12 млн. тона (13), Русия 34.5 млн. тона (37), Украйна 19 млн. тона (19.5), ЕС 27 млн. тона (26.5) и САЩ 25.5 млн. тона (23.5).

Световните крайни запаси ще достигнат 286.5 млн. тона (294.3), в т.ч. Китай 145.9 млн. тона (146.2), ЕС 11.6 млн. тона (14.4), САЩ 27.2 млн. тона (29.2), Алжир 5.2 млн. тона (5), Турция 6.7 млн. тона (6.2).