Зърно Акценти

Анализатори от Strategie Grains са понижили прогнозата си за производството на мека пшеница в ЕС през 2019/20 с 2.2 млн. тона спрямо юнския отчет до 140.6 млн. тона, което е с 11% повече от предходната година.

Пшеница

- Резултатите от тестовете на новата пшенична реколта във Франция, получена по атлантическото крайбрежие сочат съдържание на протеин в зърното от 10.7 – 10.8% при минимално необходимо за износ 11%.

- На 15.07.2019 завършва кампанията по изкупуване на пшеница от фермерите в Египет. Властите са обявили, че са закупени 3.264 млн. тона пшеница от нова реколта.

- На 05.07.2019 компании от Филипините са закупили 60,000 тона черноморска фуражна пшеница при цена около 218 USD/тон C&F с доставка в края на август.

- Южнокорейската компания Sajo Donga One е закупила 30,000 тона пшеница с доставка 20.09 – 20.10.2019. Компанията CJ Cheiljedang е закупила 50,000 тона пшеница с доставка през септември.

 

Зърно

- Към 11.07.2019 в Русия са ожънати 7.7 млн. хектара със зърнени култури (6.4 млн. хектара през 2018) като са прибрани 29.3 млн. тона зърно (24.1) при среден добив 3.78 тона/хектар (3.78). Прибраната пшеница е 25.6 млн. тона (21.6) при среден добив 3.82 тона/хектар (3.9), а прибрания ечемик е 3.1 млн. тона (3) при среден добив 3.9 тона/хектар (3.51).

- МЗ на Русия е потвърдило прогнозата си за износа на зърно от страната през 2019/20 на ниво от 45 млн. тона. Реколтата ще бъде 118 млн. тона.

- През 2018/19 от Русия са изнесени 43.3 млн. тона зърно, в т.ч. пшеница 35.2 млн. тона.

- Според данни на МЗ на Украйна, към 10.07.2019 в страната са ожънати 3.9 млн. хектара със зърнени култури (40% от прогнозата) като са прибрани 13.1 млн. тона зърно от нова реколта, в т.ч. пшеница 8.6 млн. тона, ечемик 4.1 млн. тона. Прибраната рапица достига 1.4 млн. тона.

- Анализатори от Strategie Grains са понижили прогнозата си за производството на мека пшеница в ЕС през 2019/20 с 2.2 млн. тона спрямо юнския отчет до 140.6 млн. тона, което е с 11% повече от предходната година. Понижена е прогнозата за царевичната реколта със 700,000 тона до 62.7 млн. тона, което е с 1.6% повече от миналата година, а реколтата от ечемик е понижена с 300,000 тона до 59.3 млн. тона (+6.4%).

- Френските аграрни групи InVivo, Axereal и NatUp са създали обща компания за износ на зърно с цел повишаване на конкурентоспособността си.

- През май вносът на пшеница във Великобритания нараства с 55.5% спрямо април, а за периода от началото на сезона до края на април до 1.69 млн. тона (+12.6%). Най-голям доставчик е България 279,526 тона, следвана от Канада 276,199 тона и Франция 275,616 тона. Вносът на царевица през май е бил 279,297 тона (+26.5%), а от началото на сезона 2.64 млн. тона (+30.7%). Най-голям доставчик е Украйна 862,426 тона, следвана от Канада 398,675 тона.

- От МЗ на Китай са понижили прогнозата си за потреблението на царевица в страната през 2019/20 с 2 млн. тона до 280 млн. тона. Причина за спада е намалялото с 23.9% стадо от свине.

- От Метеорологичното бюро на Австралия прогнозират, че до края на октомври времето в страната ще се задържи с малко валежи. Вероятността за падане на средно годишната норма от валежи по източното крайбрежие е 30%, а вероятността температурата на въздуха в цялата страна да е над средните норми е 80%.

 

Маслени култури и растителни масла

- През периода януари – май от Аржентина са изнесени 2.43 млн. тона соя и 11.77 млн. тона соев шрот.