ОПЕРАТИВЕН ЗЪРНЕН БАЛАНС ЗА НАЛИЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ЗЪРНО В СТРАНАТА КЪМ 30 ЮНИ 2019 г

 

                  ПШЕНИЦА      

             01.07. – 05.07.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси       

 440 000

2. Производство

 1 600 342

3. Внос и вътреобщн. доставки

 0

Общо предлагане

 2 040 342

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 25 300

1.1 За човешка консумация

 14 500

1.2. За фураж

 9 600

1.3. За семена

 0

1.4. Индустриална употреба

 1 200

2. Износ и вътреобщн. доставки

 25 400

2.1. Вътреобщностни доставки

 22 900

2.2. Износ за трети страни

 2 500

Общо потребление

 50 700

III. Запаси, тона

 1 989 642

                  ЕЧЕМИК

             01.07. – 05.07.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 4 500

2. Производство

 439 684

3. Внос и вътреобщн. доставки

 0

Общо предлагане

 444 184

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

 5 800

1.1. За производство на пиво

 1 600

1.2. За фураж

 4 200

1.3. За семена

 0

2. Износ и вътреобщн. доставки

 11 900     

2.1. Вътреобщностни доставки

 8 500

2.2. Износ трети страни

 3 400

Общо потребление

 17 700

III. Запаси, тона  426 484
 
 

                   РАПИЦА

            01.07. – 05.07.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 6 800

2. Производство

 124 989

3. Внос и вътреобщн. доставки

 0

Общо предлагане

 131 789

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  1 300

1.1. За масло и биодизел

 1 300

2. Износ и вътреобщн. доставки

 3 500

2.1. Вътреобщностни доставки

 3 500

2.2. Износ трети страни

 0

Общо потребление

 4 800

III. Запаси, тона

 126 989

                 ЦАРЕВИЦА

             01.09. – 05.07.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 375 000

2. Производство

 3 478 013

3. Внос и вътреобщн. доставки

 26 800

Общо предлагане

 3 879 813

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление  1 178 700

1.1. За храна и инд. употреба

 638 800

1.2. За фураж

 527 400

2. Износ и вътреобщн. доставки

 1 577 207

2.1. Вътреобщностни доставки

 1 171 747

2.2. Износ трети страни

 405 460

Общо потребление

 2 755 907

III. Запаси, тона

 1 123 906

 
 

                СЛЪНЧОГЛЕД

             01.06. – 05.07.2019 г.

I. Предлагане, тона

1. Начални запаси

 380 000

2. Производство

 1 927 040

3. Внос и вътреобщн. доставки

 145 800

Общо предлагане

 2 452 840

II. Потребление, тона

1. Вътрешно потребление

  1 547 364

1.1. За слънчогледово масло

 1 004 900

1.2. За белен слънчоглед

 538 664

2. Износ и вътреобщн. доставки

 734 932

2.1. Вътреобщностни доставки

 649 782

2.2. Износ трети страни

 85 150

Общо потребление

 2 282 296

III. Запаси, тона

 170 544