Зърно Акценти

От бразилската Agroconsult са повишили прогнозата си за реколтата от царевица в Бразилия с 0.8% спрямо предходната оценка до 101.2 млн. тона.

Последни новини

- Според данни на ИКАР, през 2017/18 в Русия са доставени 934,000 тона палмово масло. От началото на текущия сезон до момента импортът е 772,000 тона като за целия сезон се очаква показателят да достигне 1.1 млн. тона.

- От MARS повишиха прогнозата си за средният добив от пшеница в ЕС през 2019 от 5.82 тона/хектар в майската прогноза до 5.88 тона/хектар сега, за ечемика има намаление до 4.92 тона/хектар (4.96), за царевицата има ръст до 8.05 тона/хектар (7.92), за слънчогледа спад до 2.37 тона/хектар (2.41).

- Към 16.06.2019 от ЕС са изнесени 31.71 млн. тона зърно, което е с 3% по-малко от предходния сезон. Вносът достига 29.314 млн. тона (+26%). Вносът на царевица през периода е 22.981 млн. тона (+35%).

- Според данни на USDA, към края на предходната седмица в САЩ са засети 77% от планираните за соя площи при очаквания на анализаторите 79 – 83%. Година по-рано засетите площи са били 96%, а средното ниво за последните пет години 93%. Соята е поникнала на 55% от площите (89% и 84%).

- Според данни на USDA, през май в САЩ са преработени 4.21 млн. тона соя при очаквания за 4.27 – 4.49 млн. тона. През април преработената соя е била 4.35 млн. тона, а през май 2018 – 4.45 млн. тона.

- Според данни на USDA, към 16.06.2019 в добро и отлично състояние в САЩ се намират 64% от посевите със зимна пшеница, което е с 25% повече от предходната година. Ожънати са 8% от посевите (25% и 20%). С царевица са засети 92% от планираните площи (100% и 100%). Поникнали са 79% от посевите. В добро и отлично състояние се намират 59% от посевите.

- Карантинната служба на Египет е отказала да приеме 60,000 тона румънска пшеница намираща се в пристанище Дамиетта. Проблемните показатели са относителното тегло и числото на падане. При повторните тестове показателите са се оказали в нормите и разтоварването подновено.

- От бразилската Agroconsult са повишили прогнозата си за реколтата от царевица в Бразилия с 0.8% спрямо предходната оценка до 101.2 млн. тона. Втората царевична реколта ще бъде 74.6 млн. тона (74.2). Износът на царевица през новия сезон ще бъде 37.8 млн. тона (31).

- От Abare понижиха прогнозата си за износа на пшеница от Австралия през новия сезон до 11.7 млн. тона, което е с 18% по-малко от предходната оценка. Реколтата също е понижена с 11%.

- Според данни на USDA, през 2018/19 за първи път през последните 4 сезона ще има ръст на запасите от соев шрот в света – от 12.43 млн. тона на 12.54 млн. тона. Рекордни запаси от продукта е имало през  2015 – 14.05 млн. тона. През 2014/15 потреблението на соев шрот е било 201.59 млн. тона, а през 2018/19 – 232.74 млн. тона (прогноза). Производството през периода нараства с 13.38% до 236.38 млн. тона.

- Сирия е обявила търг за внос на 200,000 тона руска пшеница с протеин 11.5%.

- Сеитбата на соята, памука, ориза и царевицата в Индия закъснява с 2 седмици поради сушата в страната – централните и западни части. Към средата на юни са засети 8.22 млн. хектара с различни култури, което е с 9% по-малко от предходната година.