USDA: През 2019/20 световната соева реколта ще се понижи с 6 млн. тона

Според данни от майския доклад на USDA, през 2019/20 световната соева реколта ще се понижи до 355.6 млн. тона от 362 млн. тона през 2018/19.

Реколтата в САЩ ще достигне 112.9 млн. тона (123.6), в Аржентина 53 млн. тона (56), в Индия 10.9 млн. тона (11.5), в Канада 6.3 млн. тона (7.3), в Бразилия 123 млн. тона (117), в Китай 17 млн. тона (15.9), в Парагвай 10.2 млн. тона (9).

Световният експорт на соя ще бъде 151.1 млн. тона (150.3), в т.ч. САЩ 53 млн. тона (48.3), Аржентина 7 млн. тона (6.3), Парагвай 6.2 млн. тона (5.6), Бразилия 75 млн. тона (78.5), Канада 4.2 млн. тона (5.4).

Крайните запаси от соя в света ще достигнат 113 млн. тона (113.1), в т.ч. Аржентина 28.6 млн. тона (30.9), САЩ 26.4 млн. тона (27), Бразилия 27.7 млн. тона (26), Китай 22.3 млн. тона (22.1).