Реки от пшеница

2018 vs 2019 По данни на USDA

Пшеница

2018

  +/-

2019
 млн. т  млн. т  млн. т

 ЕС

137.22

+16.58

153.8

Русия

 71.69

 +5.31

 77

Украйна

 25.06

 +3.94

 29

Турция

 19

  +2

 21
България  5.83   -0.53  5.3