Зърно Акценти 03.07.2024

От СовЕкон са повишили прогнозата си за пшеничната реколта в Русия през 2024/25 от 80.7 млн. тона до 84.1 млн.

- От СовЕкон са повишили прогнозата си за пшеничната реколта в Русия през 2024/25 от 80.7 млн. тона до 84.1 млн. тона. Ръст на добивите има за всички региони. В южния регион реколтата ще бъде 33.2 млн. тона /31.5/.

- От Argus са понижили прогнозата си за новата пшенична реколта в Русия до 79.5 млн. тона, което е с почти 12 млн. тона по-малко от 2023/24/. Зимната пшеница ще достигне 56.6 млн. тона при среден добив 3.65 тона/хектар.

- Според данни на ИКАР продоволствената пшеница клас 4 се търгува под 230 USD/тон в южните руски пристанища.

- През май от Украйна за Турция са изнесени 79,700 тона пшеница, което е много под предходната година.

- От StoneX прогнозират царевична реколта в Бразилия от 121.18 млн. тона /121.78 в предходната оценка/, в т.ч. втора реколта 92.9 млн. тона /93.5/.

- Според данни на CIARA-CEC през юни аржентинските фермери са продали 3.8 млн. тона соя /-45% спрямо предходната година/. Причина за драстичния спад е голямата разлика между официален и неофициален валутен курс в страната, която сега е 45%.

- Аржентина подготвя първите партиди царевица, която ще се експортира за Китай. Последния износ правен в това направление е бил преди 15 години. От AgroConsult са повишили прогнозата си за втората царевична реколта в Бразилия от 96.7 млн. тона на 100.5 млн. тона.

- Южнокорейската FLC е закупила 65,000 тона царевица с доставка през ноември и цена 235.99 USD/тон C&F.

- Днес 04.07.2024 Тунис търси да закупи 50,000 тона твърда пшеница с доставка юли – септември.

- Йордания е закупила 60,000 тона фуражен ечемик с произволен произход, цена 217 USD/тон C&F и доставка края на август. Другите предложения са били с цени 224 – 226 USD/тон C&F.

- Новото правителство на Мексико ще се откаже от плановете на бившия президент за съкращаване вноса на жълта царевица.