Зърно Акценти 21.06.2024

Към 20.06.2024 в Украйна са ожънати 17,200 хектара със зърнени култури, прибрани са 48,300 тона зърно при среден добив 2.81 тона/хектар

- Според данни на МЗ на Русия към 18.06.2024 в страната със зърнени култури са ожънати 193,400 хектара, прибрани са 978,000 тона зърно при среден добив 4.96 тона/хектар.

- МЗ на Русия запазва прогнозата си за зърнената реколта 2024 в страната на ниво 132 млн. тона, в т.ч. пшеница 86 млн. тона. Реколтата от маслени култури ще бъде 28 млн. тона.

- През седмицата 26.06 – 02.07.2024 експортното мито на руска пшеница ще бъде 2,492.8 рубли/тон /-261.3 спрямо предходната седмица/. Ечемика и царевицата остават без мито.

- Към 20.06.2024 в Украйна са ожънати 17,200 хектара със зърнени култури, прибрани са 48,300 тона зърно при среден добив 2.81 тона/хектар. Прибраният ечемик е 38,900 тона с добив 2.98 тона/хектар, 1,100 тона пшеница с добив 2.2 тона/хектар.

- През изминалата седмица в добро и отлично състояние във Франция са се намирали 63% от посевите със зимен ечемик /64% седмица по-рано и 84% година по-рано/, пролетен ечемик 73% /75% и 78%/, мека пшеница 62% /62% и 83%/, твърда пшеница 63% /63% и 77%/.

- Според данни на FedOil през май преработката на маслени култури в ЕС намалява с 2.5% спрямо април до 3.27 млн. тона.

- През първите 46 седмици на сезона от Канада са експортирани 38.6 млн. тона зърнени и маслени култури според данни на CGC /-8% спрямо 2022/23/. Износът на пшеница е 19 млн. тона /+9%/, твърда пшеница 3.1 млн. тона /-25%/, ечемик 2.1 млн. тона /-29%/, грах 2 млн. тона /+10%/, канола 5.8 млн. тона /-21%/.

- През седмицата от Conab повишиха прогнозата си за соевата реколта 2023/24 в Бразилия с 1.2 млн. тона до 147.35 млн. тона /-4.7% спрямо 2022/23/. Прогнозата на USDA е за реколта 153 млн. тона, т.е. разлика от 6 млн. тона. През периода 1 – 12 юни износът на соя от Бразилия продължава да върви с почти рекордни темпове – над 6 млн. тона. За целия месец износът ще бъде 15 млн. тона /+1.7 спрямо юни 2023/, а през периода февруари – юни износът ще бъде рекордно висок. Промяната в данъчната политика на Бразилия ще промени потоците, защото в разгара на експортния сезон на страната китайски вносители направиха заявки за 208,000 тона соя от САЩ.

- Правителството на Индия е увеличило изкупните цени на ориза през новия сезон с 5.4% спрямо предходната година до 275.7 USD/тон.

- На 19.06.2024 южнокорейската компания FLC е закупила 66,000 тона царевица от ЮАР и Южна Америка /доставчик ADM/ с цена 242.99 USD/тон C&F и доставка 17.08 – 25.09.2024.

- Асоциацията на мелничарите в Тайван е закупила 104,150 тона пшеница от САЩ с различно съдържание на протеин и доставки през септември.