Зърно Акценти 19.06.2024

От ИКАР повишават прогнозата си за пшеничната реколта в Русия през 2024/25 с 0.5 млн. тона до 82 млн. тона. Общата зърнена реколта ще бъде 129.5 млн. тона.

- Според данни на МЗ на Русия към 18.06.2024 в страната са ожънати 193,400 хектара със зърнени култури /3,700 през 2023/ при среден добив 4.96 тона/хектар /2.33/. Добивът от ечемик е 5.77 тона/хектар.

- През периода 01.07.2023 – 19.06.2024 от Украйна са изнесени 49.274 млн. тона зърно /47.490 година по-рано/, в т.ч. през юни 2.342 млн. тона /2.153/. Експортирани са 18.083 млн. тона пшеница /16.314/, ечемик 2.461 млн. тона /2.667/, царевица 28.192 млн. тона /28.185/.

- Според прогноза на DRV площите със зърнени култури в Германия през 2024 ще бъдат 5.9 млн. хектара, което е за първи път под нивото от 6 млн. хектара. Реколтата от зърнени култури ще бъде 41.8 млн. тона  и рапица 3.9 млн. тона. Реколтата от пшеница ще бъде 20.3 млн. тона /21.5/, ечемик 9.3 млн. тона /9.6/.

- През периода януари – април доставките на рапичен шрот в Китай са 890,000 тона /709,300 година по-рано/, в т.ч. през април 216,100 тона.

- През май 2024 вносът на царевица в Китай достига 1.05 млн. тона /-11% спрямо април/. От началото на сезона са импортирани 23.9 млн. тона /31.1/.

- Южнокорейската компания FLC е закупила 60,000 тона соев шрот с произволен произход, цена 445.45 USD/тон и доставка до 10.12.2024.

- Според прогноза на FAS USDA през 2024/25 реколтата от царевица в Зимбабве ще бъде 635,000 тона /1.5 млн. тона през 2023/24/. Намалението е във връзка със силното засушаване. Годишното потребление на царевица в страната е 1.9 млн. тона. Импортът през новия сезон ще надхвърли 1 млн. тона.

- От 01.09.2024 властите в Египет повишават таксата за преминаване на кораби през Суецкия канал от 50 USD на 300 USD, а през 2025 таската ще достигне 500 USD.