Зърно Акценти 21.05.2024

От ИКАР за пореден път са понижили прогнозите си за пшеничната реколта в Русия през 2024/25 - този път с 2.5 млн. тона до 83.5 млн. тона.

- От ИКАР за пореден път са понижили прогнозите си за пшеничната реколта в Русия през 2024/25 този път с 2.5 млн. тона - до 83.5 млн. тона. Прогнозния диапазон е разширен до 79 – 87 млн. тона. Експортният потенциал е понижен до 45 млн. тона /47 в предходната оценка/. Общата зърнена реколта ще бъде 132 млн. тона /135/, а износът 57 млн. тона /59.5/. Днес има нови данни от фермерите в Русия. Посевите в източните части на Ростовска област са измръзнали на части от един и същи масив. Груба оценка за загуби от минимум 35% и това са почти най-южните райони на страната.

- През периода 1 – 20 май от Русия са изнесени 3.394 млн. тона зърно /-18% спрямо предходната година/, в т.ч. пшеница 2.7 млн. тона /-20%/, царевица 286,000 тона /-22.5%/, ечемик 408,000 тона – без промяна. Най-големи купувачи на пшеница са били Египет 457,000 тона /590,000/, Турция 127,400 тона /741,000/, Бангладеш 197,000 тона /135,000/.

- В края на април запасите от маслени култури в Русия са били 2.4 млн. тона /-29.9% спрямо април 2023/. Запасите от слънчоглед са били 1.1 млн. тона /-30.8%/. Запасите от зърнени култури са били 18.4 млн. тона /-9.6%/, в т.ч. пшеница 11.3 млн. тона /-5.8%/ и царевица 1.9 млн. тона /-10.3%/.

- През 2024 реколтата от рапица в Украйна ще достигне 4.1 млн. тона /4.7 през 2023/. Цените на културата ще се повишат предвид силното търсене от сега.

- Според данни на NASS към 19.05.2024 в САЩ с пролетна пшеница са засети 79% от планираните площи /57% година по-рано и 65% средно за последните пет години/. С царевица са засети 70% от площите /76% и 71%/, а със соя 52% /61% и 49%/. В добро и отлично състояние от зимната пшеница се намират 49% от посевите /50% седмица по-рано и 31% година по-рано/.

- Фермерите в Аржентина са продали само 31% от очакваната нова соева реколта – 49.7 млн. тона, което е най-нисък процент от 2014/15 до сега. Към 15.05.2024 соята е ожъната на 61% от площите.

- Сушата в Австралия може да понижи реколтата от канола в страната според прогноза на StoneX. В Западна Австралия реколтата ще бъде 4.5 млн. тона, а в Южна Австралия 4 млн. тона. Реколтата от пшеница ще нарасне с 11% до 29.3 млн. тона, а от ечемик с +7% до 11.2 млн. тона.

 - Според оператори на пазара Йордания е получила оферти от 8 търговци за продажба на 120,000 тона пшеница.