Зърно Акценти 16.05.2024

От FAS USDA прогнозират царевична реколта в Мексико през 2024/25 от 23.3 млн. тона /28.1 рекордно постижение през 2023/24/.

- Според последна оценка на МЗ на Русия от студове в страната са загинали посевите на 830,000 хектара /около 1% от всички посеви в страната/.

- Според прогноза на Strategie Grains през 2024/25 пшеничната реколта в ЕС ще достигне 123.5 млн. тона /+1.7 спрямо 2023/24 и 126.1 през 2023/24/, ечемик 53 млн. тона /+0.5 и 47.4/, царевица 63.3 млн. тона /63.4 и 62.4/.

- През 2024 площите с царевица във Франция ще достигнат 1.44 млн. хектара /+9.6% спрямо 2023 и -5% спрямо средното петгодишно ниво/, пролетен ечемик 502,000 хектара /496,000 спрямо предходната оценка и +12.2% и -15.8%/. Площите с мека пшеница ще бъдат 4.4 млн. хектара /4.39 през април и -7.5% спрямо миналата година/, площите с рапица са без промяна от 1.33 млн. хектара /-0.8% спрямо 2023/.

- От FAS USDA прогнозират царевична реколта в Мексико през 2024/25 от 23.3 млн. тона /28.1 рекордно постижение през 2023/24/.

- Според данни на Safras&Mercado към 10.05.2024 в Бразилия са ожънати 86.4% от площите с царевица първа реколта – 3.97 млн. хектара /85.5% година по-рано и 4.19 млн. хектара и 89.1% средно за последните пет години/.

- През първото тримесечие на годината Австралия остава ключов доставчик на зърнени култури в Индонезия – 1.3 млн. тона /+18%/. На второ място е Аржентина с 1 млн. тона /+340%/, следва Тайланд 655,000 тона, Канада 639,000 тона, Русия, Украйна, Виетнам, Бразилия, Пакистан и Мианмар.

- През юни експортното мито на нерафинираното палмово масло от Малайзия ще остане без промяна от 8%.

- През 2024 потреблението на биоетанол във Филипините ще бъде 682,000 тона /+8%/, а биодизел 240 млн. литра /+0.8%/ според данни на Oil World.