Зърно Акценти 15.05.2024

От СовЕкон понижават прогнозата си за пшеничната реколта 2024/25 в Русия със 7.3 млн. тона до 85.7 млн. тона, което е с 1 млн. тона под средното ниво за последните пет години.

От СовЕкон понижават прогнозата си за пшеничната реколта 2024/25 в Русия със 7.3 млн. тона до 85.7 млн. тона, което е с 1 млн. тона под средното ниво за последните пет години. Производството в централния регион ще бъде 19.3 млн. тона /-2 спрямо 2023/24/, в южните части на страната 32.6 млн. тона /-5.9/, Поволжието 18.8 млн. тона /-0.2/.

- През април от Украйна са изнесени 560,000 тона слънчогледов шрот /+41% спрямо март/, което е най-високо ниво от февруари 2022 до сега.

- От началото на 2023/24 износът на слънчогледово масло от Казахстан достига 254,000 тона /+66% спрямо предходния сезон/. Най-големи клиенти са Узбекистан 112,400 тона, Китай 58,490 тона, Таджикистан 40,530 тона, Афганистан 12,770 тона.

- Към 12.05.2024 в добро и отлично състояние в САЩ се намират 50% от посевите със зимна пшеница, което е най-високо ниво от 2020 до сега /29% през миналата година/. С царевица са засети 49% от плана /+13% за седмицата и 54% средно за последните пет години/. Със соя са засети 35% /+10% и 34%/, с пролетна пшеница 61% /+14% и 48%/.

- От Conab прогнозират соева реколта в Бразилия през 2023/24 от 147.7 млн. тона. Реколтата от всички култури ще бъде 295.45 млн. тона.

- През 2023/24 износът на соево масло от Бразилия ще бъде 1.7 млн. тона /2.3 през 2022/23/.

- Според данни на Държавната продоволствена компания на Индия към 01.05.2024 запасите от пшеница в държавните складове на Индия са 26 млн. тона /-10.3% спрямо предходната година или 29 млн. тона/. Запасите се намират на най-ниското си ниво от 2008 до сега.

- Йордания е отменила търг за покупка на 120,000 тона мелничарска пшеница с произволен произход.