Зърно Акценти 19.04.2024

От СовЕкон понижават прогнозата си за пшеничната реколта 2024/25 в Русия с 1 млн. тона до 93 млн. тона, което е първото понижение за сезона.

- Според СовЕкон руската реколта 2024/25 от зимна пшеница ще достигне 67.3 млн. тона /-1/, а от пролетна 25.7 млн. тона – без промяна.

- През седмицата 24 – 30 април експортното мито на руската пшеница ще достигне 3,443 рубли/тон /3,276.6 седмица по-рано/, ечемик 440.7 рубли/тон /451.6/, царевица 0 /0/.

- Според прогноза на ИКАР през 2023/24 износът на пшеница от Русия ще бъде 52 млн. тона /48.1 през 2022/23/, който показател за първи път в историята е над 50% от реколтата, която е 92.8 млн. тона /104.2/. През 2024/25 реколтата ще бъде 93 млн. тона с експорт 52 млн. тона. Общият зърнен износ през текущия сезон ще достигне 70.3 млн. тона /62.2 за 2022/23 и 68 за 2024/25/.

- През периода 01.07.2023 – 19.04.2024 от Украйна са изнесени 39.059 млн. тона зърно /40.092 година по-рано/, в т.ч. през април 4.199 млн. тона /2.115/. Експортирани са 15.106 млн. тона пшеница /13.734/, ечемик 2.139 млн. тона /2.393/, царевица 21.515 млн. тона /23.641/.

- От FranceAgriMer прогнозират за текущия сезон износ на мека пшеница от Франция за страни от ЕС 10 млн. тона /10.15 в предходната оценка/. Крайните запаси ще достигнат 3.75 млн. тона /3.74/. Експортът на ечемик ще бъде 1.66 млн. тона /1.75 и 1.01/, а на царевица 2.34 млн. тона /2.43 и 1.65/.

- В началото на април запасите от пшеница в държавните складове на Индия достигат най-ниско ниво за последните 16 години от 7.5 млн. тона /8.35 година по-рано и 16.7 средно за последните 10 години/. В бъдеще властите ще се стремят да поддържат запаси над 10 млн. тона. В тази връзка през 2024 от фермерите ще бъдат изкупени 30 – 32 млн. тона пшеница.

- През март износът на маслени шротове от Индия достига 395,300 тона /575,958 през март 2023/ според оценка на SEA, в т.ч. рапичен шрот 173,600 тона и соев шрот 198,900 тона. През цялата 2023/24 за Бангладеш са изнесени 892,660 тона шротове /+57.3%/, Южна Корея 832,100 тона /+9%/, Тайланд 632,700 тона /-18.9%/.

- През 2024 търсенето на фуражи във Виетнам ще нарасне до 26.5 млн. тона /25.9 през 2023/. Потреблението на царевица ще бъде 14.1 млн. тона, в т.ч. за фуражи 12.7 млн. тона. Реколтата от царевица в страната ще бъде 3.65 млн. тона /3.76/, а импортът 11 млн. тона /10/.

- Тунис е закупил 25,000 тона твърда пшеница с цена 376.49 USD/тон C&F.

- В своя априлски отчет анализатори от IGC прогнозират износ на зърно от Русия през 2024/25 в размер на 59 млн. тона /58.7 през март и 63.3 през 2023/24/. Реколтата от зърно през новия сезон ще бъде 132.8 млн. тона, което е без промяна спрямо оценката от март, в т.ч. пшеница 90.4 млн. тона с експорт от 48.1 млн. тона /52.1/. Световната зърнена реколта през 2024/25 ще достигне 2,322 млн. тона /2,322 през март/, в т.ч. пшеница 797.7 млн. тона /798.8/.

- В своя априлски доклад анализатори от IGC прогнозират световна царевична реколта 2024/25 от 1,226 млн. тона /-7 спрямо март и +3 спрямо 2023/24/, което е рекорден резултат. Реколтата в САЩ ще достигне 374 млн. тона /-8/, ЕС 65.6 млн. тона /+1.2/, Китай 293 млн. тона /+2/, ЮАР 16.5 млн. тона /+0.5/. Световният износ ще бъде 178.9 млн. тона /176.9 и 182/, запасите 291.4 млн. тона /296.9 и 289.1/.