Зърно Акценти 30.03.2024

Според прогноза на USDA през 2024 площите с царевица в САЩ ще достигнат 90.04 млн. акра /94.64 през 2023/, с пшеница 47.49 млн. акра /49.58/, със соя 86.51 млн. акра /83.6/.

- През седмицата 3 – 9 април експортното мито на руска пшеница ще бъде 3,322.8 рубли/тон /3,298.6 седмица по-рано/, ечемик 573.3 рубли/тон /429/, царевица 69.9 рубли/тон /0/.

- Към 28.03.2024 в Украйна е стартирала сеитбата на слънчогледа. Площите със слънчоглед ще достигнат 5.288 млн. хектара /5.034 през 2023/, със соя 1.99 млн. хектара /1.812/. Продължава сеитбата на пролетните зърнени култури като вече са засети 476,700 хектара от тях /8.5% от плана/, в т.ч. пшеница 68,300 хектара /27.8%/, ечемик 291,500 хектара /35.6%/.

- През периода 01.07.2023 – 29.03.2024 от Украйна са изнесени 35.593 млн. тона зърно /37.382 година по-рано/, в т.ч. през март 4.923 млн. тона /5.085/. Експортирани са 13.717 млн. тона пшеница /1.945 през март/, ечемик 1.962 млн. тона /339,000/, царевица 18.622 млн. тона /2.627/.

- Според прогноза на АПК – Информ през 2024/25 износът на соев шрот от ЕС ще достигне 712,000 тона /+32% спрямо 2023/24/. През сезона реколтата от соя в ЕС ще нарасне с 10.8%, а преработката с 2.8%.

- Южнокорейската MFG е закупила 68,000 тона фуражна царевица от ЮАР или Южна Америка с цена 243.45 USD/тон и доставка до 30.06.2024.

- Държавната компания на Египет GASC е закупила 17,250 тона слънчогледово масло с цена 930 USD/тон C&F и 18,000 тона соево масло с цена 1,050 USD/тон. Доставките ще се реализират през май.