Зърно Акценти 28.03.2024

Според прогноза на Европейската комисия през 2024/25 реколтата от мека пшеница в ЕС ще бъде 120.8 млн. тона /-4% спрямо 2023/24/, което е минимално ниво за последните 4 години.

- Според прогноза на Европейската комисия през 2024/25 реколтата от мека пшеница в ЕС ще бъде 120.8 млн. тона /-4% спрямо 2023/24/, което е минимално ниво за последните 4 години. Експортът ще бъде 31 млн. тона /без промяна/, а вносът 4.4 млн. тона /7.5/. Крайните запаси от пшеница ще бъдат 12.1 млн. тона /19.9/. Експортът на царевица ще бъде 4.8 млн. тона /+7.7% спрямо 2023/24/, а на ечемик 10.3 млн. тона /+8.5%/. Реколтата от царевица ще бъде 69 млн. тона /+10.8%/, а от ечемик 53.7 млн. тона /+13%/.

- През 2024/25 преработката на маслени култури в ЕС ще нарасне с 2% спрямо 2023/24 до 48.4 млн. тона според прогноза на АПК – Информ. В показателят са включени 9.8 млн. тона слънчоглед /+4.5%/ и соя 14.5 млн. тона /+2.8%/. Преработката на рапица ще остане без промяна от 24 млн. тона поради спад на реколтата с 1.8%.

- През 2023/24 Турция ще бъде класирана на второ място в света по износ на твърда пшеница, като запълни намалените доставки от Канада. От началото на сезона вече са изнесени 1.5 млн. тона твърда пшеница. През последните години страната е нетен вносител на твърда пшеница, но през 2023/24 вече е износител.

- От Agroconsult прогнозират соева реколта 2023/24 в Бразилия от 156.5 млн. тона /152.2 в оценката от януари/. Площите с културата са 46.4 млн. хектара /+1.2% спрямо 2022/23/.

- Саудитска Арабия е обявила търг за покупка на 595,000 тона пшеница с протеин 12.5% и  произволен произход. Доставките ще бъдат през периода юни – юли.

- През 2023 Азърбайджан е внесъл 1.1 млн. тона руска пшеница /+0.9% спрямо 2022/. Общо доставките на пшеница в страната са 1.175 млн. тона /-9%/.

- Според прогноза на FAS USDA през 2023/24 в Алжир ще бъдат внесени рекордните 8.6 млн. тона пшеница. За 2024/25 се очаква импортът да бъде 8 млн. тона при реколта 3 млн. тона /2.7/. Потреблението на пшеница в страната през 2023/24 ще бъде 11.2 млн. тона.