Зърно Акценти 27.02.2024

На 15.02.2024 Русия въведе квоти при износа на зърно, които засега не влияят на експорта. През периода 15 – 25 февруари износът на зърно от Русия нараства до 1.87 млн. тона /+23.5% спрямо предходната година/, в т.ч. пшеница 1.478 млн. тона /+17.3%/, ечемик 192,000 тона и царевица 200,00 тона.

- От началото на сезона от Русия са изнесени 42.7 млн. тона зърно, в т.ч. пшеница 35.35 млн. тона, ечемик 4.2 млн. тона и царевица 3.16 млн. тона.

- От MARS отбелязват различни условия за отглеждане на културите от началото на годината. Много валежи има в Бенелюкс и части от Германия, където полевите работи се затрудняват. Добра влага в почвата има в Гърция. Умерено засушаване в България и Румъния, където през периода валежите са около 50% от нормата. Силно засушаване има в Испания.

- През 2023 износът на соя от Бразилия е бил 101.9 млн. тона /+29% спрямо 2022/, а от САЩ 48.69 млн. тона /-14%/. Бразилия и САЩ заедно осигуряват над 80% от световните доставки. Китай закупува около 60% от световния износ на соя. Около 73% от бразилския експорт е насочен към Китай, а от САЩ 51%.

- От AgRural са понижили прогнозата си за соевата реколта 2023/24 в Бразилия до 147.7 млн. тона /150.1 в предходната оценка/. Жътвата е проведена на 40% от площите /+8% за седмицата и 33% година по-рано/.

- На 27.02.2024 Йордания е закупила 60,000 тона пшеница с цена 240 USD/тон C&F и доставка 1 – 15 юли. На търга е имало общо 10 предложения с цени 245.000 – 266.50 USD/тон.

- През 2023 износът на палмово масло от Индонезия е бил 32.2 млн. тона /33.1 през 2022/. През периода в Индонезия потреблението на масло за производство на биодизел надвишава това на потреблението за хранителни нужди. През 2023 общото потребление на палмово масло в Индонезия е 12.2 млн. килолитра, а за 2024 се очаква то да достигне 12.5 – 13 млн. килолитра.