Зърно Акценти 26.02.2024

Според прогноза на USDA до 2033/34 световния внос на соя ще бъде 221.6 млн. тона /+25.3% спрямо текущите нива/.

- През изминалата седмица от руското пристанище Новоросийск са изнесени 551,200 тона зърно, в т.ч. 526,200 тона пшеница /628,000 седмица по-рано/. Най-големи клиенти за пшеницата са били Йемен 107,500 тона, ОАЕ 70,000 тона, Оман 66,000 тона. За ОАЕ са доставени 25,000 тона грах.

- През март експортното мито на слънчогледовото масло от Русия се запазва нулево, а на слънчогледовия шрот намалява до 4,227 рубли/тон.

- През периода 01.07.2023 – 26.02.2024 от Украйна са изнесени 28.579 млн. тона зърно /31.780 година по-рано/, в т.ч. през февруари 4.703 млн. тона /4.7/. Експортирани са 11.237 млн. тона пшеница /10.808/, ечемик 1.596 млн. тона /2.047/, царевица 15.439 млн. тона /18.203/.

- Поне три кораба се подготвят да натоварят соя от Бразилия предназначена за клиенти в САЩ. През 2023 експортът в това направление достига 420 хил. тона, а до сега за 2024 са планирани над 100 хил. тона.

- Според данни на Зърнената борса в Буенос Айрес към 21.02.2024 в добро и отлично състояние в Аржентина се намират 28% от посевите с царевица /27% седмица по-рано и 9% година по-рано/, в удовлетворително 57% /56% и 40%/, в лошо 15% /17% и 15%/. При соята в добро и отлично състояние са се намирали 31% от посевите /31% седмица по-рано/, удовлетворително 52% /50%/, в лошо 17% /19%/.

- Според прогноза на USDA до 2033/34 световния внос на соя ще бъде 221.6 млн. тона /+25.3% спрямо текущите нива/. Вносът на соя в Китай ще достигне 138 млн. тона /+38 %/. Вносът на фуражно зърно в Китай ще достигне 44.2 млн. тона /+3.4/, но много под максимума от 2020/21 – 50.5 млн. тона, в т.ч. царевица 26 млн. тона, сорго 9.1 млн. тона, ечемик 8.6 млн. тона.

- Южнокорейски мелничари са закупили 172,300 тона пшеница от Австралия, Канада и САЩ с цени 231.48 – 290.17 USD/тон и доставки май – юни.

- Тунис е закупил 100,000 тона пшеница с произволен произход, цена 238.88 USD/тон C&F и доставка март – април.