Зърно Акценти 22.02.2024

Според данни на USDA през следващите 10 години Бразилия ще доставя на световния пазар 72% от соята, 46% от царевицата, 62% от говеждото месо, 61% от птичето месо и 32% от свинското месо.

- През изминалата седмица цената FOB на руската пшеница с протеин 12.5% е спаднала до 218 – 224 USD/тон, което е най-ниско ниво от септември 2020 до сега. Френска пшеница с протеин 11% спада с 21 USD/тон до 224 USD/тон FOB.

- През седмицата започваща на 28.02.2024 експортното мито на руската пшеница ще бъде 3,800.5 рубли/тон /3,952.9 седмица по-рано/, на ечемика 571 рубли/тон /190/, на царевицата 828.9 рубли/тон /1,083.5/.

- От 01.03.2024 експортното мито на руското слънчогледово масло ще бъде нулево, на слънчогледовия шрот 4.227 рубли/тон /4,321.3 седмица по-рано/.

- През периода 01.07.2023 – 15.02.2024 в ЕС са импортирани 4.15 млн. тона палмово масло /4.4 година по-рано/ според данни на Европейската комисия. Доставките на соево масло са били 372,850 тона /+14%/, а на слънчогледово масло 1.45 млн. тона /+21%/. Общите доставки на масла за периода са били 11.15 млн. тона /-22%/, а на шротове 11.33 млн. тона /-10%/.

- Според прогноза на Refinitiv през 2024/25 реколтата 2024/25 от мека пшеница в ЕС ще бъде 123.2 млн. тона /-1.3 спрямо предходната оценка и 125.8 през 2023/24/.

- Според данни на USDA през следващите 10 години Бразилия ще доставя на световния пазар 72% от соята, 46% от царевицата, 62% от говеждото месо, 61% от птичето месо и 32% от свинското месо. Експортът на царевица ще достигне 77.5 млн. тона, а на соя 133 млн. тона /+58 спрямо САЩ/.

- Според данни на CNGOIC през периода 2 – 16 февруари в Китай са преработени само 790,000 тона соя /1.9 през 27.01 - 02.02/. Към 16.02.2024 запасите от соя в Китай са били 5.9 млн. тона /5.3 в предходния период и 4.6 година по-рано/.

- На търг организиран от Бангладеш за покупка на 50,000 тона мелничарска пшеница са получени оферти с цени 279.95 – 297.60 USD/тон C&F.

- Тунис е обявил търг за покупка на 100,000 тона пшеница с произволен произход.

- Йордания е отменила търг за покупка на 120,000 тона ечемик с произволен произход и доставка април – май.