Зърно Акценти 20.02.2024

Според данни на ИКАР през 2023/24 реколтата от маслени култури в Русия надвишава 30 млн. тона, което ще е нов рекорд за страната.

- Според данни на ИКАР през 2023/24 реколтата от маслени култури в Русия надвишава 30 млн. тона, което ще е нов рекорд за страната. Реколтата от основни култури е 28.5 млн. тона, в т.ч. слънчоглед 17.4 млн. тона, соя 6.85 млн. тона, рапица 4.22 млн. тона. Експортът на слънчогледово масло ще бъде 4.8 млн. тона при максимум 5.3 млн. тона. През следващите три години мощностите за преработка ще нараснат с 3.5 – 5 млн. тона, за което ще е необходимо площите с маслени култури също да нараснат с 1 – 2 млн. хектара. През 2024/25 площите ще спаднат до 9.55 – 9.75 млн. хектара.

- През периода 1 – 18 февруари от руското пристанище Новоросийск са изнесени 3.303 млн. тона зърно /2.838 година по-рано/, в т.ч. пшеница 3.22 млн. тона /2.777/, ечемик 59,300 тона, грах 23,300 тона.

- Според прогноза на Safras@Mercado през 2024 износът на соя от Бразилия ще достигне 94 млн. тона /101.9 през 2023/. Преработката в Бразилия за годината ще бъде 54.3 млн. тона /52.2/, потреблението на масло за производство на биодизел 5.2 млн. тона /+18%/, експортът на соев шрот 21 млн. тона /+1.6/, а на соево масло 1.5 млн. тона /-0.8/. Запасите от соя в края на 2024 ще бъдат 3.2 млн. тона /-0.2/.

- През първите 10 дни на февруари от Бразилия ще бъдат изнесени 2.9 млн. тона соя.

- Според данни на AgRural към 15.02.2024 в Бразилия са ожънати 32% от площите със соя /+9% за седмицата и 25% година по-рано/.

- Според данни на Solvent Extractors' Association of India през 2023/24 в Индия с рапица са засети 1 млн. хектара /+5% спрямо 2022/23/, като реколтата се прогнозира на ниво 11.5 млн. тона /+0.3+0.5/.

- Йордания е обявила търг за покупка на 120,000 тона фуражен ечемик с произволен произход и доставка април – май. На предходния търг са закупени 60,000 тона ечемик с цена 219 USD/тон C&F и доставка през юни.