USDA понижава соевата реколта в Бразилия

В своя февруарски доклад анализатори от USDA понижиха прогнозата си за соевата реколта в Бразилия с 1 млн. тона до 156 млн. тона /162 през 2022/23/.

Световната соева реколта през 2023/24 ще бъде 298.2 млн. тона /298.9  и 278.1/.

Експортът на соя от Бразилия ще достигне 100 млн. тона /+0.5/, а общо за света 170.5 млн. тона /179.9 и 171.9/. Експортът от САЩ ще бъде 46.8 млн. тона /47.7 и 54.2/.

Световните запаси от соя ще достигнат 116.03 млн. тона /114.6 и 103.5/, в т.ч. САЩ 8.6 млн. тона /7.6 и 7.2/ и Бразилия 36.3 млн. тона /35.8 и 37.3/.

Общото производство на маслени култури ще бъде 659.4 млн. тона /660.18 и 637.21/. Реколтата от рапица ще достигне 87.44 млн. тона /87.1/, а от слънчоглед 55.08 млн. тона /55.54/.

През 2023/24 световното производство на растителни масла ще бъде 222.83 млн. тона /223.03 и 217.67/. Производството на рапично масло ще достигне 33.41 млн. тона /33.29 през януари/, соево 61.89 млн. тона /61.91/, слънчогледово 21.63 млн. тона /21.8/. Производството на маслени шротове ще бъде 369.79 млн. тона /369.85/, в т.ч. рапичен шрот 47.98 млн. тона /17.78/, соев шрот 258.52 млн. тона /258.59/, слънчогледов шрот 22.85 млн. тона /23.12/.

През 2023/24 производството на слънчогледово масло в Украйна ще достигне 6.065 млн. тона /6.020 през 2022/23/ с експорт 5.7 млн. тона /5.683/. Експортът от Русия ще бъде 4.3 млн. тона, а от Турция 1.125 млн. тона. Реколтата от слънчоглед в Украйна ще бъде 14.5 млн. тона /12.2/, а експортът 0.5 млн. тона /1.856/.

USDA10 Фев, 2024