USDA повишава прогнозата си за износа на пшеница от Украйна

В своя февруарски доклад анализатори от USDA повишиха прогнозата си за световната пшенична реколта 2023/24 до 785.74 млн. тона /784.9 през януари и 789.1 през 2022/23/.

Реколтата в Аржентина ще достигне 15.5 млн. тона /15 и 12.5/, Казахстан 12.1 млн. тона /12 и 16.4/, ЕС 134 млн. тона /134.3 и 134.1/, Великобритания 14 млн. тона /14.3 и 15.5/, Бразилия 8.1 млн. тона /8.4 и 10.6/.

Световният износ на пшеница ще бъде 214 млн. тона /213.2 и 216.1/, в т.ч. Украйна 15 млн. тона /14 и 17.1/, Австралия 23 млн. тона /22.5 и 32.3/, Аржентина 10 млн. тона 9.5 и 4.6/, Турция 9 млн. тона /8.5 и 6.9/, Узбекистан 1.7 млн. тона /1.5 и 1.1/.

Световните запаси от пшеница се оценяват на 259.4 млн. тона /260 и 271.2/, в т.ч. Китай 133 млн. тона /133.5 и 138.8/, Индия 9 млн. тона /10 и 9.5/, Пакистан 4.1 млн. тона /3.8 и 3.9/, САЩ 17.9 млн. тона /17.6 и 15.5/.

USDA10 Фев, 2024