Зърно Акценти 08.02.2024

Според прогноза на Carganave през февруари от Бразилия ще бъдат изнесени 10 млн. тона соя, което е много повече от януари и февруари 2023.

- Според данни на Европейската комисия от началото на сезона до 04.02.2024 вносът на царевица в ЕС достига 10 млн. тона /-41% спрямо 2022/23/. Най-големи клиенти са били Испания 4.63 млн. тона, Италия 1.21 млн. тона, Нидерландия 1.16 млн. тона. Най-големи доставчици са Украйна 6.19 млн. тона и Бразилия 2.77 млн. тона. През периода експортът на царевица от ЕС е бил 2.4 млн. тона.

- Според прогноза на Carganave през февруари от Бразилия ще бъдат изнесени 10 млн. тона соя, което е много повече от януари и февруари 2023. Резкия ръст на експорта е свързан с големите преходни запаси, а не с ранното прибиране на новата реколта. През януари износът е бил 2.3 млн. тона, а през февруари 2023 – 7.5 млн. тона. През февруари експортът на царевица ще бъде 774,000 тона /3.4 млн. тона и 1.9 млн. тона/.

- Според оценка на ABS през декември от Австралия са изнесени 1.4 млн. тона пшеница и дурум, което е с 24% повече от ноември – 1.13 млн. тона и 2.66 млн. тона през декември 2022.

- В началото на февруари запасите от соя в Китай достигат 5.3 млн. тона според данни на CNGOIC. През януари запасите намаляват с 19%. През седмицата 27.01 – 02.02.2024 преработката на соя в Китай е била 1.9 млн. тона /-4% спрямо януари и +50% спрямо предходната година/.

- Правителството на Индия намалява максималните лимити за пшеницата, които търговците могат да съхраняват на склад до 500 тона от 1,000 тона до сега. Решението е във връзка с високите вътрешни цени и желанието на властите да увеличат предлагането.

- На 22.02.2024 Бангладеш ще проведе търг за покупка на 50,000 тона мелничарска пшеница с произволен произход.

- Тунис е закупил 100,000 тона твърда пшеница с произволен произход, цени 414.68 – 417.42 USD/тон C&F и доставка март – април.

- Иран е закупил 48,000 тона соев шрот от Бразилия с цена 483 EUR/тон C&F.