Зърно Акценти 07.02.2024

Според прогноза на Abiove през 2023/24 соевата реколта в Бразилия ще бъде 156.1 млн. тона /-4.2 спрямо предходната оценка и 154.6 през 2022/23/.

- Според данни на RUSEED през 2023 площите със соя в Русия са били 3.6 млн. хектара /+4.6% спрямо 2022/. През 2023 соевата реколта достига нов рекорд от 6.7 млн. тона. Прогнозата за 2024 е площите да достигнат 4 млн. хектара.

- През януари износът на украинска продукция достига предвоенно ниво от 3.1 милиарда USD, в т.ч. 1.9 милиарда USD през морски пристанища. По новия коридор са преминали 660 кораба с 20 млн. тона товари.

- През 2023/24 от Украйна ще бъдат изнесени рекордните 3.2 млн. тона соя /+2% спрямо 2022/23/. През периода септември – януари експортът е почти 1.9 млн. тона /+17%/, в т.ч. за Египет 547,000 тона продукция.

- През 2023 царевичната реколта в Казахстан достига 1.19 млн. тона /+8.3% спрямо 2022/. Площите с културата са били 190,370 хектара, а средният добив 6.25 тона/хектар /5.83 през 2022/.

- Според оценка на Arvals през 2024 реколтата от дурум във Франция ще достигне нов минимум поради неблагоприятни природни условия. През 1997 реколтата е била най-ниската в историята – 1.28 млн. тона поради малко засети площи. От МЗ на Франция оценяват площите от реколта 2023 на 205,000 хектара /-10.5% спрямо 2022/. През 2024 реколтата ще достигне максимум 1.2 млн. тона при много добри природни условия. Ако има проблеми с валежите реколтата ще бъде 0.9 – 1 млн. тона.

- Според данни на Secex през първите четири седмици на януари от Бразилия са изнесени 812,200 тона пшеница /561,500 година по-рано/. Вносът на пшеница през периода е 520,600 тона /439,900/. Средната цена на импорта през периода е 249.2 USD/тон FOB.

- Според прогноза на Abiove през 2023/24 соевата реколта в Бразилия ще бъде 156.1 млн. тона /-4.2 спрямо предходната оценка и 154.6 през 2022/23/. Към 03.02.2024 в страната са ожънати 14% от площите със соя /9% през 2022/23/. Експортът ще бъде 98.1 млн. тона /-3.8 спрямо 2022/23/, преработката 54.5 млн. тона /+2.4/, производството на соев шрот 41.7 млн. тона /+1/, а на соево масло 10.9 млн. тона /+0.4/.

- Според прогноза на SAFRAS&Mercado през 2023/24 соевата реколта в Аржентина ще бъде 49.6 млн. тона /48.6 в предходната оценка от август 2023/. Към 01.02.2024 в добро и отлично състояние се намират 36% от посевите /44% седмица по-рано/, в удовлетворително 50% /48%/, в  лошо и много лошо 14% /8%/.

- През 2023 от Аржентина са изнесени почти 56 млн. тона зърно и продукти от неговата преработка. Показателят е най-нисък от 2009 до сега. Най-голям клиент на продукция от Аржентина е Виетнам изпреварвайки Китай.

- Йордания е закупила 60,000 тона твърда пшеница на търг при обявени за покупка 120,000 тона. Цената на сделката е 262.95 USD/тон C&F с доставка в края на април.