Зърно Акценти 30.11.2023

През периода 1 – 24 ноември износът на зърно по море от Украйна е бил 2.1 млн. тона, в т.ч. през дунавски пристанища 740,000 тона, а през морски пристанища 1.4 млн. тона.

- Според последна оценка на ИКАР през 2023 производството на зърно в Русия е 144 млн. тона, в т.ч. 91.6 млн. тона пшеница. Експортният потенциал на зърното е 63 млн. тона, а на пшеницата 48 млн. тона.

- През октомври производството на нерафинирано слънчогледово масло в Русия е било 603,000 тона (+2% спрямо октомври 2022 и +48.9% спрямо септември 2023).

- Според оценка на Европейската комисия от началото на сезона до 26.11.2023 износът на мека пшеница от ЕС е 11.99 млн. тона (14.68 година по-рано). Основни купувачи са били Мароко 1.83 млн. тона, Нигерия 1.23 млн. тона, Египет 972,000 тона, Алжир 967,000 тона, ЮАР 642,7000 тона.

- През периода 1 – 15 декември базовата цена на нерафинираното палмово масло ще бъде 795.14 USD/тон. През ноември цената е била 750.54 USD/тон. Експортното мито през декември ще бъде 33 USD/тон (18 през ноември).

- Според данни на CNGOIC през периода 18 – 24 ноември преработката на соя в Китай достига 2 млн. тона (+9% спрямо предходната седмица и +2% спрямо предходната година).

- Южнокорейската KFA е закупила 65,000 тона царевица от САЩ, Южна Америка или ЮАР с цена 255.6 USD/тон C&F и доставка до 30.03.2024.