Зърно Акценти 28.11.2023

Според информация от пазара за няколко партиди френска пшеница закупена от Китай е отложена доставката от декември 2023 на март 2024.

- МЗ на Русия е предложило забрана за износа на ориз от Русия през периода 01.01 – 30.06.2024. Подобно ограничение е имало през периодите 01.07 – 31.12.2022 и 01.01 – 30.06.2023.

- Към 27.11.2023 площите със зимни култури в Украйна достигат 4.798 млн. хектара, което е 93.6% от планираното, в т.ч. пшеница 4.162 млн. хектара (95.6%), ечемик 558,800 хектара (80.7%). За последната седмица са засети 193,200 хектара с различни култури. Площите със зимна рапица са 1.164 млн. хектара (+12,800 за последната седмица и 96.1% от планираното).

- Според данни на USDA в добро и отлично състояние в САЩ се намират 50% от посевите със зимна пшеница (+2% спрямо миналата седмица и +16% спрямо миналата година). Жътвата на царевицата е извършена на 96% от площите (99% година по-рано).

- Според информация от пазара за няколко партиди френска пшеница закупена от Китай е отложена доставката от декември 2023 на март 2024. През последните месеци Китай е закупил 2 – 2.5 млн. тона пшеница от Франция. Промяната на доставката се свързва с по-евтино предлагане от Австралия и САЩ, което веднага срина котировките вчера на стоковата борса в Париж.

- Иран е закупил 50,000 тона царевица от Русия с цена 317 USD/тон C&F и доставка декември – февруари.

- Бангладеш е обявил търг за покупка на 50,000 тона мелничарска пшеница с произволен произход.