Зърно Акценти 14.11.2023

Според оценка на МЗ на Франция през 2023/24 слънчогледовата реколта в страната ще достигне 2.1 млн. тона, което е най-високо ниво от 1990 до сега (+19% спрямо 2022/23).

- В началото на ноември запасите от зърно в Казахстан са били 16.8 млн. тона, в т.ч. пшеница 13.157 млн. тона, ечемик 2.252 млн. тона, царевица 442,300 тона.

- През периода 01.07 – 07.11.2023 от ЕС са изнесени 10.2 млн. тона мека пшеница (-26% спрямо предходната година) и твърда пшеница 43,700 тона (-83%). Основни износителки на мека пшеница са Румъния 2.8 млн. тона, Франция 1.9 млн. тона, Полша 1.8 млн. тона, България 0.9 млн. тона, Литва 0.9 млн. тона. Експортът на дурум е от Франция – 34,100 тона. Основни купувачи на мека пшеница са Мароко 1.6 млн. тона, Нигерия 1.1 млн. тона, Алжир 0.8 млн. тона, ЮАР 0.6 млн. тона, Саудитска Арабия 0.5 млн. тона. Вносът на мека пшеница е 3.1 млн. тона, в т.ч. от Украйна 2 млн. тона.

- От МЗ на Франция прогнозират царевична реколта в страната през 2023 от 12.2 млн. тона (11.78 спрямо октомврийската оценка), от пшеница 35.15 млн. тона (35.1).

- Според оценка на МЗ на Франция през 2023/24 слънчогледовата реколта в страната ще достигне 2.1 млн. тона, което е най-високо ниво от 1990 до сега (+19% спрямо 2022/23). Реколтата от соя ще бъде 0.44 млн. тона (+16%).

- Към 12.11.2023 сеитбата на зимна пшеница в САЩ е завършена на 93% от плана (-2% спрямо миналия сезон). В добро и отлично състояние се намират 47% от посевите (+15%), а в лошо и много лошо 17% (32%). Жътвата на царевицата е извършена на 88% от площите (92%), а на соя 95% (96%).

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето купувачи на 9,000 контракта царевица, 13,500 контракта соя и 2,000 контракта пшеница.

- От AgRural са понижили прогнозата си за реколтата от соя 2023/24 в Бразилия от 164.6 млн. тона на 163.5 млн. тона.

- Според данни на Oil World през периода юли – септември износът на канола от Австралия достига 4.6 млн. тона (+1 спрямо предходната година). През септември експортът е 368,000 тона, в т.ч. за ОАЕ 127,000 тона, Япония 124,000 тона.