Зърно Акценти 17.03.2023

От Зърнената борса в Буенос Айрес понижават прогнозата си за соевата реколта 2022/23 в Аржентина до 25 млн. тона (29 в предходната оценка), което е най-ниско ниво от 1990/21 до сега – 20.1 млн. тона.

- Експортните цени на руската пшеница от нова реколта са съпоставими с тези от август 2021 според данни на Русагротранс – 270 – 275 USD/тон. Прогнозата за експортът на пшеница през март е увеличен от 4.3 млн.тона до рекордните 4.5 – 4.6 млн. тона като през първата половина на месеца са изнесени 2.2 млн. тона пшеница. Предходният рекорд е бил поставен през март 2018 – 3.58 млн. тона. Египет е закупил 120,000 тона украинска пшеница с цени FOB 279.5 USD/тон. Алжир е закупил 570,000 тона пшеница с доставка през май с цена 312 USD/тон C&F, което е 280 USD/тон FOB Новоросийск. Йордания е закупила 60,000 тона румънска пшеница с цена 309.75 USD/тон и доставка в началото на август. Това са 273 USD/тон FOB Новоросийск. Закупени са и 50,000 тона ечемик с цена 275.5 USD/тон, доставка в началото на септември, което е 235 – 240 USD/тон FOB Новоросийск. Саудитска Арабия е закупила 1.043 млн. тона пшеница с цена 312.74 – 323.15 USD/тон, доставка юли – август и цена FOB Новоросийск 278 – 284 USD/тон. Тунис е закупил 234,000 тона пшеница с цена 313 – 328 USD/тон, доставка април – май и цена FOB Новоросийск 277 – 292 USD/тон.

- През седмицата започваща на 22.03.2023 експортното мито на руската пшеница ще бъде 5,327.5 рубли/тон (5,344), ечемик 3,298.2 рубли/тон (3,016.6), царевица 2,646.9 рубли/тон (2,615.3).

- Турция, Русия, Украйна и ООН са се споразумели за удължаване на зърнената сделка за нови 60 дни до 17.05.2023.

- От началото на сезона до 17.03.2023 износът на зърно от Украйна достига 35.403 тона, в т.ч. през март 3.106 млн. тона. Експортът на пшеница е бил 12.213 млн. тона (875,000), царевица 20.661 млн. тона (2.057), ечемик 2.215 млн. тона (165,000).

- Според прогноза на DRV през 2023/24 зърнената реколта в Германия ще бъде 42.7 млн. тона (43.5 през 2022/23), в т.ч. пшеница 22 млн. тона (-0.5), ечемик 10.9 млн. тона (-0.3), царевица 3.8 млн. тона (без промяна). Реколтата от рапица ще достигне 4.2 млн. тона (-0.1).

- Според оценка на NOPA през февруари преработката на соя в САЩ е била 4.5 млн. тона (4.9 през януари). През първите 6 месеца на сезона преработката достига 30.0 млн. тона (-0.3 спрямо 2021/22), което е най-ниско ниво за последните три години.

- Според прогноза на Anec през март от Бразилия ще бъдат изнесени 14.9 млн. тона соя (+0.7 спрямо предходната оценка и +2.8 спрямо март 2022), соев шрот 2.1 млн. тона (+0.2 и +0.8), царевица 845,100 тона (107,200 през март 2022), пшеница 728,600 тона (508,200).

- От Зърнената борса в Буенос Айрес понижават прогнозата си за соевата реколта 2022/23 в Аржентина до 25 млн. тона (29 в предходната оценка), което е най-ниско ниво от 1990/21 до сега – 20.1 млн. тона. Реколтата от царевица ще бъде 36 млн. тона (37.5), което е най-ниско ниво за последните 7 години.

- През периода април – февруари вносът на руски торове (азотни, фосфорни и калиеви) в Индия достига три годишен връх от 34.19 млн. тона.