Зърно Акценти 16.03.2023

Според данни на AgRural към 09.03.2023 в Бразилия са ожънати 53% от площите със соя (+10% за седмицата и 64% година по-рано).

- Според СовЕкон през 2023/24 пшеничната реколта в Русия ще бъде 85.3 млн. тона (104.2 през 2022/23), което ще се дължи на ниските финансови възможности на фермерите.

- През февруари от Русия са изнесени 198,000 тона слънчогледово масло (-42% спрямо януари), в т.ч. за Китай 87,000 тона. От началото на сезона експортът е 1.341 млн. тона, в т.ч. за Китай 373,000 тона.

- От Stratégie Grains прогнозират реколта от мека пшеница в ЕС през 2023/24 от 129.5 млн. тона (-0.2 спрямо предходната оценка и 125.1 през 2022/23). Реколтата от царевица ще бъде 63.4 млн. тона (51.1).

- Според прогноза на DRV през 2023 зърнената реколта в Германия ще бъде 42.7 млн. тона (-2% спрямо предходната година).

- Според прогноза на FranceAgriMer през 2022/23 износът на пшеница от Франция за страни от ЕС ще бъде 6.5 млн. тона (-19% спрямо миналата година), а за страни извън ЕС 10.5 млн. тона (+19%). Износът на ечемик ще достигне 3 млн. тона (+0.2).

- Според оценка на Refinitiv Commodities Research към 08.03.2023 в САЩ за производство на етанол са използвани 69 млн. тона царевица реколта 2022/23 (-4% спрямо предходната година). За целия сезон потреблението ще бъде 134.1 млн. тона (135.3).

- Вчера фондовете в Чикаго са били нето купувачи на 2,000 контракта царевица и 2,000 контракта пшеница и нето продавачи на 3,000 контракта соя.

- Според данни на AgRural към 09.03.2023 в Бразилия са ожънати 53% от площите със соя (+10% за седмицата и 64% година по-рано). Царевицата първа реколта е ожъната на 45% от площите (+9% и 52%), а втора реколта е засята на 81% от плана (+11% и 94%). Сеитбата е завършена изцяло в Мато Гросо. Посевите в страната като цяло са в добро състояние.

- Според данни на SEA през февруари в Индия са доставени 586,010 тона палмово масло (833,670 през януари). Импортът на соево масло е бил 355,840 тона (366,630), на слънчогледово масло 156,630 тона (461,460).

- Турция е закупила 18,000 тона слънчогледово масло с цени 1,025 – 1,043 USD/тон C&F и доставка през периода 22.03 – 28.04.2023.