Зърно Акценти 30.01.2023

От Русагротранс са понижили прогнозата си за пшеничната реколта в Русия през 2023 с 1 млн. тона до 81.5 млн. тона.

- През седмицата 23 – 29 февруари от руското пристанище Новоросийск са били изнесени 527,000 тона пшеница (456,000 седмица по-рано), в т.ч. за Турция 119,000 тона и Кения 111,000 тона.

- През 01.07.2022 – 30.01.2023 от Украйна са изнесени 26.274 млн. тона зърно (37.951 година по-рано), в т.ч. през януари 3.528 млн. тона (5.479). Експортът на пшеница е бил 9.44 млн. тона (1.033 през януари), на ечемик 1.815 млн. тона (189,000), царевица 14.911 млн. тона (2.287).

- През 2023 зърнената реколта в Украйна ще бъде 46 млн. тона (-15% спрямо 2022).

- Според прогноза на Strategie Grains през 2023/24 производството на слънчоглед в ЕС ще достигне 11.3 млн. тона (+0.1 спрямо предходната оценка и +2.3 спрямо 2022/23). Реколтата от соя ще бъде 3.2 млн. тона (+0.1 и 2.5), а от рапица 19.5 млн. тона (без промени).

- В последната си прогноза от Safras&Mercado очакват царевична реколта 2022/23 в Бразилия от 125.3 млн. тона (-1.3 спрямо предходната оценка), в т.ч. първа реколта 23.7 млн. тона (-1.1 спрямо предходната оценка и -1.3 спрямо 2021/22) и втора реколта 87.7 млн. тона (-1.8 спрямо предходната оценка).

- След три поредни явления Ла Ниня сега ни очаква Ел Ниньо. С него е свързано засушаване в южните и югоизточни части на Азия и в Австралия и обилни валежи в Южна Америка. През периода март – май световния климат ще бъде неутрален. Ел Ниньо ще се развие през есента и зимата в Северното полукълбо. Трудно е да се прогнозира от сега кои реколти точно ще бъдат засегнати, но на пръв поглед следващите реколти в Южна Америка ще са добри предвид очакваните валежи.

- Според прогноза на FAS USDA през 2023/24 (май - април) царевичната реколта в ЮАР ще достигне 15.6 млн. тона (16.1 през 2022/23). Експортът ще достигне 2.5 млн. тона (3) като най-големи клиенти вероятно ще бъдат Тайван, Япония, Виетнам, Ботсуана, Мексико.

- На 31.01.2023 Алжир ще проведе търг за покупка на поне 50,000 тона твърда пшеница с произволен произход и доставка февруари – март.

- На 01.02.2023 държавната компания на Египет GASC ще проведе търг за покупка на фуражна царевица с доставка 20.02 – 10.03.2023.

- Държавната компания на Египет GASC е обявила търг за покупка та 30,000 тона соево масло и 10,000 тона слънчогледово масло с доставка 25.02 – 30.03.2023.